Çevre, İs Sağlığı ve Güvenliği Yüklenici Şartnamesi

250,00 KDV Dahil

Kullanımı kolay, kullanıma hazır
Esnek ve düzenlenebilir
Virüs ve zararlı yazılımlara karşı %100 güvenli
Gizlilik Politikamız
Kullanım Şartları

Açıklama

Sayfa 1

Madde 1: Bu şartnamede “İŞVEREN” ile “YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) ” arasında İş Sağlığı ve  Güvenliği, Çevre konularında alınması gereken önlem ve kurallara ilişkin aşağıda dökümü yapılan hususlarda anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2: İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ nde belirtilen ÇOK TEHLİKELİ işler sınıfında yer alan işlerde faaliyet gösteren işyerleri arasında bulunduğundan, YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) yanında çalıştırdığı işçilerin kimlik cüzdanlarının ve SGK giriş bildirgelerinin birer fotokopileri ile “çok tehlikeli işlerde çalışmasında engel olmayacak şekilde çalışanlarına sağlık raporlarını (işyeri hekimi onaylı) aldırmak ve İŞVEREN’e vermek zorundadır.

Sayfa 2

YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN), yangın, kaza ve sair herhangi bir nedenle meydana gelen/gelecek hasar ve zarardan dolayı hem İŞVEREN’e hem de üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya sorumludur. Ayrıca İŞVEREN’e yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı resmi kurumlar tarafından uygulanabilecek hukuki, cezai, idari ve mali tüm müeyyideler de gerek İŞVEREN’e gerekse işyerine herhangi bir zarar gelmesine izin verilmeksizin derhal ve defaten YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) tarafından ödenecektir.

YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) ana sözleşme ve eklerindeki İŞVERENİN işyerindeki konu iş ile ilgili olarak üçüncü kişiler herhangi bir İŞVEREN‘e sorumluluk yüklenmek istendiği takdirde, ilgili uyuşmazlığa müdahale etmeye ve uyuşmazlığı üstlenmeye mecburdur YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) bu tür uyuşmazlıklar doğduktan sonra makul süre içerisinde ve her halükarda yargı yoluna akseden uyuşmazlıklarda, YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) ’nın müdahil olabilmesine olanak tanıyacak, bu amaçla en kısa sürede uyuşmazlığı YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN)’YA yazılı olarak ihbar edecektir. Bu şekilde ihbar edilen uyuşmazlığın tüm sonuçlarından YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) kendi kusuru oranında sorumlu olacak ve gerek İŞVEREN’e gerekse üçüncü şahıslara herhangi bir zarar gelmesine müsaade etmeksizin kesinleşmiş bir yargı kararına istinaden ve yapacağı sulh protokollerine istinaden gerekli ödemeleri derhal ve defaten yapacaktır. Aksi takdirde yapılan ödeme miktarı kadar YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) ‘nın her türlü hak ve alacaklarından kesmek suretiyle faizi ile birlikte tahsil edilecektir. YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN)’nın hak ve alacaklarının miktara yetmediği durumlarda YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN)’ nın tüm teminatlarından tahsil edilir.


Sayfa 3

Madde 9 : YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğunda yetkili bir personeli  sürekli işyerinde bulundurmak zorundadır. Bu şahsın uygunluğunu İŞVEREN’in onayına sunmayı ve gerektiğinde işveren yetkililerinin ve iş sağlığı, güvenliği ve çevre bölümü yetkililerinin isteği doğrultusunda değiştirmeyi peşinen kabul etmiştir. Bu görevli, İŞVEREN’in konu ile ilgili yetkili personelleri ile koordineli bir şekilde çalışacaktır.

 Madde 10 : YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) işyerinde, kendisine ayrılmış bulunan bölümde, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin her türlü önlemi eksiksizce alacak, kaza her türlü olay, kaza (ilkyardımlı, tıbbi müdahaleli, sınırlı çalışmalı, ölümlü, maddi hasarlı, ramak kala, meslek hastalığı, çevre kazaları) veya tehlike yaratabilecek durum, olayları ve/veya başkaca diğer olayları İŞVEREN, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Bölümüne elektronik ortamda raporlayacak ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları ve İş Hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine karşı doğrudan doğruya muhatap olacaktır. Denetim sonrasında tutanak, rapor ve evrakları işveren ile derhal paylaşacaktır.

Sayfa 4

Madde 9 : YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğunda yetkili bir personeli  sürekli işyerinde bulundurmak zorundadır. Bu şahsın uygunluğunu İŞVEREN’in onayına sunmayı ve gerektiğinde işveren yetkililerinin ve iş sağlığı, güvenliği ve çevre bölümü yetkililerinin isteği doğrultusunda değiştirmeyi peşinen kabul etmiştir. Bu görevli, İŞVEREN’in konu ile ilgili yetkili personelleri ile koordineli bir şekilde çalışacaktır.

 Madde 10 : YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) işyerinde, kendisine ayrılmış bulunan bölümde, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin her türlü önlemi eksiksizce alacak, kaza her türlü olay, kaza (ilkyardımlı, tıbbi müdahaleli, sınırlı çalışmalı, ölümlü, maddi hasarlı, ramak kala, meslek hastalığı, çevre kazaları) veya tehlike yaratabilecek durum, olayları ve/veya başkaca diğer olayları İŞVEREN, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Bölümüne elektronik ortamda raporlayacak ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları ve İş Hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine karşı doğrudan doğruya muhatap olacaktır. Denetim sonrasında tutanak, rapor ve evrakları işveren ile derhal paylaşacaktır.

İHLAL NEDENİ CEZAİ MUEYYİDE İHLALİN TEKRARINDA CEZAİ MÜEYYİDE
Madde 2 1 Brüt Aylık Asgari Ücret 2 Brüt Aylık Asgari Ücret
Madde 3 1 Brüt Aylık Asgari Ücret 2 Brüt Aylık Asgari Ücret
Madde 3 ve 9

(eğer işçi kullanmıyorsa)

1 Brüt Aylık Asgari Ücret

Çalışana Yazılı Uyarı

2 Brüt Aylık Asgari Ücret

Çalışanla sözleme iptali

Madde 3 ve 9 (eğer YÜKLENİCİ FİRMA (ALT İŞVEREN) temin etmemişse, )  

3/2 Brüt Aylık Asgari Ücret

 

3 Brüt Aylık Asgari Ücret

Madde 4, 6, 7, 8, 10 ve 11 1 Brüt Aylık Asgari Ücret

Çalışana Yazılı Uyarı

2 Brüt Aylık Asgari Ücret

Çalışanla sözleşme iptali

  Madde 12 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Göre Uygulanacak Güncel İdari Para Cezaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Göre Uygulanacak Güncel İdari Para Cezaları 2 Katı Oranında
Not: İhlal nedenine istinaden cezai şartlar çalışan başına uygulanır.

Sayfa 28

  • Kovaların alabora olmaması için kovalar dengeli doldurulacak veya tercihan bir kilitleme tertibatı bulunacaktır.
  • Kova kancasına takılacak halatın gözlü uç kısmında, mutlaka metal buata bulunacak, en az 3 adet U klemens, somunlu sıkma noktaları yükü taşıyan uzun (canlı) halat kısmında olmak üzere takılacaktır. Klemensler halat çapının 6 katı aralıklarla yerleştirilecektir.
  • Dam vincinin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20 x 20 cm’den küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
  • Kolonda ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.
  • Vinç kovalarının hareketleri esnasında, binanın katları arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.
  • Kovaların içine konulacak malzemenin yüksekliği, kova üst düzeyini aşmayacaktır.
  • Enerjili elektrik hatlarının olduğu cephelere bu vinçler kurulmayacaktır.
  • Vinç kovalarının zeminde indiği yerlerin üç tarafı geçici barikatlarla çevrilecek ve tehlikeli olan bu sahaya girişler böylece engellenecektir. Bu sahanın güvenliğinden vinç operatörü sorumlu olacaktır.
  • Vinç kovalarına malzeme veren işçiler, baş yaralanmalarına karşı öncelikle baret giyecekler ve ayrıca lastik çizme, iş elbisesi, iş eldiveni kullanacaklardır. Kovanın yukarıya çekilmesi anında, kova altından belli bir emniyetli mesafeye kadar çekileceklerdir.
  • Bu vinçler periyodik olarak her hafta bir defa ve her yer değişiminde kontrol edilecektir. Kontrol tarih ve neticeleri kaydedilecektir.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Çevre, İs Sağlığı ve Güvenliği Yüklenici Şartnamesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir