Pert Şeması

PERT Şeması

PERT şeması, bir projenin zaman çizelgesinin grafiksel gösterimini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Program Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği (PERT), analiz için bir projenin bireysel görevlerini parçalara ayırır. PERT çizelgeleri, görev bağımlılıklarını belirledikleri için Gantt çizelgelerine tercih edilir olarak kabul edilir, ancak genellikle yorumlanması daha zordur.

Continue Reading PERT Şeması