İhtiyaç Hiyerarşi Modeli

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi (Maslow)

Abraham Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi önermesiyle ünlüdür. Bu teori, insan motivasyonunun klasik bir tasviridir. Bu teori, her bireyin içinde beş ihtiyaçtan oluşan bir hiyerarşi olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Continue Reading İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi (Maslow)
takım motivasyonu

Takım Motivasyonu – Takımı Motive Etmek İçin İpuçları

Ortak bir hedefe giden bir grup, ekip olarak motive edildiğinde en iyi performansı verecektir. Takım motivasyonu, ekip üyelerinin ihtiyaç ve gereksinimlerinin ekip tarafından ne kadar iyi karşılandığına göre belirlenir.

Continue Reading Takım Motivasyonu – Takımı Motive Etmek İçin İpuçları
İki Faktörlü Motivasyon Teorisi

İki Faktörlü Motivasyon Teorisi (Herzberg)

1959’da davranış bilimci Frederick Herzberg, İki Faktörlü Motivasyon Teorisi veya Motive Edici Hijyen Teorisi önerdi. Herzberg’e göre, memnuniyetle sonuçlanan bazı faktörler varken, memnuniyetsizliği engelleyen başka faktörler de vardır.

Continue Reading İki Faktörlü Motivasyon Teorisi (Herzberg)