Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark

Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark Nedir?

Yetenek ve yetkinlik terimleri neredeyse birbirinin yerine kullanılmaktadır. Peki yetenek ve yetkinlik arasındaki fark nedir?

Yetkinlik, bir çok İK uygulayıcısı tarafından sözlükte tanımlandığı gibi yalnızca “Davranışsal” yetkinlikler ile ilgili bir kavram olarak yorumlanmaktadır. Fakat bu gerçekte sadece böyle bir durum değildir. Bu nedenle, yetenek ve yetkinlik arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır

Yetenek nedir?

Bu tanımlar bir dizi farklı kaynaktan çıkarıldı, ancak hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor gibi görünüyor:

 • Eğitim veya deneyim yoluyla kazanılan veya geliştirilen yeterlilik, el yeteneği.
 • Kişinin bilgisinden, uygulamasından, yeteneğinden vb. gelen bir şeyi iyi yapma yeteneği
 • Fikirleri (bilişsel yetenek), şeyleri (teknik yetenek) ve / veya insanları (kişilerarası yetenek) içeren karmaşık etkinlikleri veya iş işlevlerini sorunsuz ve uyarlanabilir bir şekilde gerçekleştirmek için kasıtlı, sistematik ve sürekli çaba yoluyla edinilen kapasite.
 • Yetenek, önceden belirlenmiş sonuçları gerçekleştirmek için öğrenilen kapasitedir
 • Eğitim veya deneyim yoluyla kazanılan veya geliştirilen yeterlilik

Yani yetenek, bir veya daha fazla iş fonksiyonunu yerine getirebilmek için öğrenilen bir şeydir.

Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark
Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark

Yetkinlik nedir?

Yine, bu tanımlar bir dizi farklı kaynaktan çıkarılmıştır:

 • Bir kişinin (veya bir kuruluşun) bir işte veya durumda etkili bir şekilde hareket etmesini sağlayan ilgili yetenekler, taahhütler, bilgiler ve yetenek kümesidir.
 • Yeterlilikler, üstün performansa yol açan yetenek veya bilgileri ifade eder.
 • Başarılı çalışanları bir organizasyon içinde tanımlanmış rollere göre tanımlayan ölçülebilir yetenekler ve kişilik özellikleridir
 • Yetkinlik, bilgi ve yetenekden daha fazlasıdır. Belirli bir bağlamda psikososyal kaynakları (yetenek ve tutumlar dahil) kullanarak harekete geçirerek karmaşık talepleri karşılama yeteneğidir
 • Bir bireyin iş rollerini veya mesleki işlevleri başarıyla yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu ölçülebilir bilgi, tutum, davranıştır

Yetkinlik, iş görevlerini yerine getirmenin “nasıl” (neyin aksine) olduğunu veya kişinin işi başarılı bir şekilde yapması için neye ihtiyacı olduğunu belirtir.

Dolayısıyla yeterlilikler bir yeteneği içerebilir, ancak yetkinlik DAHA FAZLISIDIR.

Örnek:

BT bağlamında buna bir örnek “programlama” dır. Bir bilgisayar programını etkili bir şekilde yazmak için kişinin iyi analitik, mantıksal ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra programı belirli bir dilde yazma yeteneğine ihtiyacı vardır. Yani Java, C ++, C # vb. öğrenmek bir yetenektir. Ancak bu yeteneği etkili bir şekilde kullanma yeteneğinin temelinde analitik, mantıksal ve yorumlama yeteneği yatmaktadır. Hepsinin toplamı ise yetkinliktir.

Bunu önermemizin nedeni, bir dili iyi bildikten sonra diğer programlama dillerini öğrenmenin nispeten kolay olmasıdır. Bununla birlikte, temelde yatan yeterlilik olmadan, dilden bağımsız olarak etkili bir program yazmak neredeyse imkansızdır.

Yetkinlik Türleri

Yetkinlik üç gruba ayrılır:

Davranışsal yetkinlikler (temel yetkinlikler)

Davranışsal yetkinlik, kişisel işlerin yönetiminde uygun ve sorumlu bir şekilde kullanılan problem çözme davranışlarıdır. Günlük insan yaşamında yaygın olarak karşılaşılan sorunları ve soruları ele almak için kullanılan, Öğretim veya doğrudan deneyim yoluyla edinilen bir dizi insan yeteneğidir.

Örnekler: İletişim, analitiklik, problem çözme,

Fonksiyonel Yetkinlikler (Teknik Yetkinlikler)

Fonksiyonel veya teknik yetkinlik, kuruluş içindeki işlevler, süreçler ve rollerle ilgilidir ve belirli bir işin veya görevin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli uygulamaların uygulanmasındaki bilgi ve yeteneği içerir.

Örnekler: Uygulama Sistemleri Geliştirme, Ağ Oluşturma ve İletişim, Veritabanı Analizi ve Tasarımı vb.

Profesyonel Yeterlilikler

Profesyonel yeterlilikler, organizasyonel bağlamda başarıya izin veren yeterliliklerdir. Performansın hızlandırıcılarıdır ya da – yeterli güç ve kaliteden yoksunlarsa – insanların işlerde başarılı olamamasının nedenidir.

Örnekler şunlardır: İş Ortamı, Endüstri ve Profesyonel Standartlar, Müzakere, İnsan Yönetimi vb.

Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark Özeti:

 1. Yetenek, insan becerilerinin tezahürüdür.
 2. Yetenek bir şey yapma kapasitesine sahip olma koşuludur. Bu durumda becerilerin geliştirilmesi için bir potansiyel vardır. Öte yandan, yetkinlik, yeteneğin geliştirilmiş versiyonudur ve görevin performansındaki beceri derecesi anlamına gelir.
 3. Yetenekler yetkinliğe yol açar. Yetenekleri olan bir birey, öğrenerek ve pratik yaparak yeni bir beceri seti veya bilgi edinebilir. Yetkinlik, yeteneklerin uygulanması sonucunda hizmet eder.
 4. Hem “yetenek” hem de “yeterlilik” Fransız ve Latin kökenlerinden türemiştir. Bir başka ilginç benzerlik, her iki kelimenin mevcut, modern anlamlarından farklı daha erken anlamları olması; yetkinliğin modern anlamı sadece 1790’da gelişti, ancak kelime 1632’den beri zaten kullanılıyordu..

 • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  İçindekiler Altı Sigma Proje Sözleşmesi AlanlarıProje BaşlığıSiyah Kuşak / Yeşil KuşakProje Başlangıç ​​TarihiÖngörülen Proje Bitiş TarihiDüşük Kalitenin MaliyetiSüreç ÖnemiSüreç ProblemiSüreç SınırlarıProje hedefleriProses ÖlçümleriTakım üyeleriProje Zaman Dilimiİndirilebilir Proje Sözleşmesi Şablonu Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 250
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  İçindekiler Beyin Fırtınası Nedir?Yaratıcılık Nedir?Yaratıcı Düşünme Nedir?Yaratıcılık ve Beyin Fırtınası AraştırmalarıEtkili Beyin FırtınasıHarika Fikirler Dileklerden ve Düşlerden GelirFikirleri Bir Araya GetirmekTakımdaki Fikirleri Organize Etmek Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz.…
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  İçindekiler Stratejik Ölçümleri Departman Düzeyine Kadar BelirleyinPerformans Ölçülerinizi BasitleştirinDoğru Şeyleri Ölçün“Silo” Düşüncesinden KurtulunKuruluşunuzun Performansını Ölçme Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 88
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  İçindekiler Maliyetlerin TanımlanmasıSabit maliyetler: Değişken maliyetler: Başa Dönmek İçin Bir Fiyat BelirlemeFiyatlandırma YöntemleriFiyata Dayalı MaliyetlendirmeBaşabaş Analizi FormülüBaşabaş Analizi Sınırlamaları Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 99
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  İçindekiler İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesihSürekli rapor alan işçi tazminat alabilir mi?İşveren hastalanan veya rapor alan işçiyi işten çıkarabilir mi?Doğum rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?Raporlu işçi istifa edebilir mi?Gebe olan bir çalışan işten çıkarılabilir mi?Hamile kadın işten çıkarılırsa tazminat alır mı?İşverenin Hastalanan İşçiyi İşten Çıkarma Hakkıİşveren Yukarıdaki Şartlara Uymadan İşçiyi İşten Çıkarırsa Ne Olur…

One Reply to “Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark Nedir?”

Comments are closed.