Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim

Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Covid19 Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim, sorusu son günlerden sıkça sorulan soruluyor? Pandemi dolayısıyla iş yerlerinde uzun süreli kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulanması, işçi – işveren ilişkilerini olumsuz etkiledi. Kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmak isteyenlerin sayısı arttı. İşverence yapılan eşit davranma ilkesine aykırı uygulamalar da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturuyor.

Continue Reading Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?
Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çalışanlar bazen haklı sayılabilecek nedenlerle bir veya birkaç gün ücretsiz izne ihtiyaç duyabilirler. Örneğin yakınlarından birinin hastalığı veya iş saatleri dahilinde zorunlu olarak bir yerlerde (resmi daire vs.) bulunmaları gerekebilir. Ücretsiz izin hakkında bilinmesi gerekenler;

Continue Reading Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler
yargitay-kararları-600x400

Devamsızlık Nedeniyle Fesih, Devamsızlığın İspatı

Devamsızlık tutanak ve tanıkla ispat edilebilir, SGK’ya devamsızlık nedeniyle bildirilmeyen gün diğer nedenler şeklinde girilmesinin sonuca etkisi yoktur, Çalışma ve İş Kurumunun kıdem tazminatına hak eder görüşünün de mahkeme açısından bağlayıcı etkisi yoktur.

Continue Reading Devamsızlık Nedeniyle Fesih, Devamsızlığın İspatı
yargitay-kararlarıj-600x400

Hafta Tatilinin Bölünemeyeceği, Karşılığının İzinle Telafi Edilemeyeceği Kararı

Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bu ürenin altında haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez.

Continue Reading Hafta Tatilinin Bölünemeyeceği, Karşılığının İzinle Telafi Edilemeyeceği Kararı
is-hukuku-yargitay-kararlari-600x400

İstifa Eden İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanabileceği

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı fark alacağı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, dini ve resmi tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Continue Reading İstifa Eden İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanabileceği