• İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? Disiplin Cezası Nedir?
  İşyerinde çalışanlara huzurlu ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için, İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İş yeri disiplin yönetmeliği düzenlenirken iş kanunu göz önünde bulundurulmalıdır İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İşletmede Disiplin Kurulu'nun 4 asil üyeden oluşması, bu kişilerden 2'sinin işçi, 2'sinin işveren temsilcisi olması…
 • 9 Kutu Matrisi Yetenek Değerlendirmesinde 9 Kutu Matrisi
  Bu, 9 Kutu Matrisi size çalışanlarınızın şu anda nerede olduğunu ve hangi yönde hareket etme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğünüzü göstererek önemli fayda sağlayabileceği yerdir. İş hayatında, sadece personelin mevcut performansını değil, gelecekte nereye gideceklerini objektif olarak ölçmek çok zor olabilir. Ardıl planlama, verimli bir organizasyonun hayati bir bileşenidir ve önemsiz…
 • İş Analizi Süreci İş Analizi Süreci
  İş Analizi Süreci nedir? Çalışanları beceri ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için nereye yerleştirmelisiniz? Organizasyonda yeni çalışan ihtiyacı nasıl belirlenir? Gereksiz işler nasıl ortadan kaldırılır? Gerçekçi performans ölçüm standartları nasıl belirlenir? İşler nasıl belirlenir ve bunları doldurmak için bir plan nasıl hazırlanır? Bütün bunlar, uygun ve kapsamlı bir iş…
 • İş Analizinin Avantajları İş Analizinin Avantajları ve Dezavantajları
  İş analizi, insanla ilgili diğer tüm faaliyetlerde hayati bir rol oynasa da, insan müdahalesi olan her süreç de bazı sınırlamalardan muzdariptir. İş analizi sürecinin de kendi kısıtlamaları vardır. Öyleyse, iş analizinin avantajları ve dezavantajlarına değinelim İş Analizinin Avantajları İlk Elden İşle İlgili Bilgileri Sağlar İş analizi süreci, yöneticilere ve iş…
 • İş Analizi Neleri içerir İş Analizi Neleri İçerir?
  İş Analizi Neleri içerir; belirli bir işin sorumluluklarını, görevlerini, becerilerini, hesap verme sorumluluklarını, çalışma ortamını ve yetenek gereksinimlerini sistematik bir şekilde araştırır, inceler ve kaydeder. Aynı zamanda, belirli bir iş için görevlerin, sorumlulukların ve fiziksel ve duygusal becerilerin göreceli önemini belirlemeyi içerir. Tüm bu faktörler, bir işin ne gerektirdiğini ve…
 • sigma seviyesi Sigma Seviyesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
  Milyon Fırsat Başına Kusur, her 1.000.000 fırsata tahmin edilen gerçek, gözlemlenen kusur sayısıdır. Ya Sigma Seviyesi Nedir? Bu, "milyonda kusurlu parça" dan (kusurlu PPM) farklıdır, çünkü bir "parça", kusurlu olmak için birden fazla "fırsata" sahip olabilir. Sigma Seviyesi Nedir? Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder.…
 • Pert Şeması PERT Şeması
  PERT şeması, bir projenin zaman çizelgesinin grafiksel gösterimini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Program Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği (PERT), analiz için bir projenin bireysel görevlerini parçalara ayırır. PERT çizelgeleri, görev bağımlılıklarını belirledikleri için Gantt çizelgelerine tercih edilir olarak kabul edilir, ancak genellikle yorumlanması daha zordur. Program Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği…
 • iş analizi zorlukları İş Analizi Zorlukları
  Hiçbir süreç tamamen doğru olamaz ve amacına tam olarak hizmet edemez. İş analizi buna bir istisna değildir. Süreç, çeşitli yöntemler, araçlar, planlar ve çok sayıda insan çabası içerir. Ve "insanların" dahil olduğu yerlerde hiçbir şey yüzde 100 doğru olamaz. İş analizi zorlukları iş analizini etkin bir İK aracı olarak kullanmaya…
 • tows-analizi TOWS Analizi Nedir?
  SWOT sonuçlarınızı belirleyip önceliklendirdikten sonra, TOWS Analizi ile bunları işletmeniz için kısa vadeli ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek için kullanabilirsiniz. Sonuçta, bu alıştırmanın gerçek değeri, işiniz üzerindeki olumlu etkileri en üst düzeye çıkarmak ve olumsuz olanları en aza indirmek için sonuçları kullanmaktır. Ancak SWOT analizi sonuçlarınızı stratejilere nasıl dönüştürürsünüz? Bunu…
 • Swot Analizi Daha İyi Stratejik Planlama İçin SWOT Analizi Nasıl Yapılır?
  SWOT analizi nedir? S.W.O.T. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına gelen bir kısaltmadır. SWOT analizi, işletmenizin en güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin organize edilmiş bir listesidir. Güçlü ve zayıf yönler şirketin içindedir (düşünün: itibar, patentler, konum). Bunları zamanla değiştirebilirsiniz, ancak biraz çalışmadan değiştiremezsiniz. Fırsatlar ve tehditler…
 • Proje Ekibi Rolleri Proje Ekibi Rolleri ve Sorumlulukları
  Başarılı projeler genellikle dikkatli bir planlama ve bir projenin ekip üyelerinin yetenek ve işbirliğinin sonucudur. Projeler, ana ekip üyelerinin her biri olmadan ilerleyemez, ancak bu üyelerin kim olduğu veya hangi Proje Ekibi Rolleri oynadıkları her zaman net değildir. Burada, proje yöneticisi, proje ekibi üyesi, proje sponsoru, yönetici sponsoru ve iş…
 • Pareto Diyagramı Pareto Analizi Diyagramı
  Pareto analizi diyagramı süreç problemlerinin sıklık yönünden soldan sağa azalan sırada grafiksel gösterimidir. Böylece Pareto Diyagramı hata çeşitlerinin sıklığını göstermektedir. Pareto diyagramı kullanılarak en ciddi hata belirlenebilmektedir. Pareto kanunu hakkında bilinmesi gereken en önemli husus problemlerin %80’ini insan, makine, süreç ve diğer aktörlerin %20’sinin belirliyor olmasıdır. Böylece önemli problemlere odaklanarak…
 • Proje zaman çizelgesi Proje Zaman Çizelgesi Oluşturmanın 8 Adımı
  Proje yönetimi zaman çizelgesi olmadan hiçbir proje planı tamamlanmış sayılmaz. Proje zaman çizelgesi, bir projenin başından sonuna kadar basit bir görsel genel bakışını sağlar ve ekipler arasında artan iş verimliliğine yol açar. Zaman çizelgeleri onları kağıt üzerinde gördüğünüzde göründüğü kadar basit, bir projeyi etkili bir zaman çizelgesine ayırmak, özellikle acemi…
 • Proje Paydaşları Proje Paydaşları Kimlerdir?
  Proje paydaşları, projenizin sonucuyla herhangi bir ilgisi olan kişilerdir. Genellikle bir proje ekibinin üyeleri, proje yöneticileri, yöneticiler, proje sponsorları, müşteriler ve kullanıcılar. Paydaşlar, projeye yatırım yapan ve yol boyunca herhangi bir noktada projenizden etkilenecek kişilerdir ve onların girdileri, sonucu doğrudan etkileyebilir. Proje Paydaşlarımız Kimlerdir? Paydaş belirleme süreci kolay bir görev…
 • Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark Yetenek ve Yetkinlik Arasındaki Fark Nedir?
  Yetenek ve yetkinlik terimleri neredeyse birbirinin yerine kullanılmaktadır. Peki yetenek ve yetkinlik arasındaki fark nedir? Yetkinlik, bir çok İK uygulayıcısı tarafından sözlükte tanımlandığı gibi yalnızca "Davranışsal" yetkinlikler ile ilgili bir kavram olarak yorumlanmaktadır. Fakat bu gerçekte sadece böyle bir durum değildir. Bu nedenle, yetenek ve yetkinlik arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır…
 • Gantt Şeması Nedir Gantt Şeması Nedir?
  Gantt Şeması Nedir? Gantt şeması nasıl kullanılır? Gantt şeması, diğer bir adıyla Gantt diyagramı  bir projedeki belirli görevlerin koordinasyonunda, planlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olan programın grafiksel bir gösterimini sağlar.  Gantt Grafiği Nedir? Gantt şeması, bir proje programının grafiksel bir tasviridir. Kaynakları, kilometre taşlarını, görevleri ve bağımlılıkları içeren bir projenin çeşitli…
 • Proses yeterliği Proses Yeterlilik Analizi
  Proses yeterlilik analizi amacı; proses ortalaması ve standart sapmasını, spesifikasyonlar ile ilişkilendirerek prosesin tüketici isteklerine uygun ürün oluşturma yeteneğini değerlendirmektir. İşletmelerin ulaşmak istediği amaç; proses ortalamasının hedef değer üzerinde ve yayılımın spesifikasyonlar içerisinde, mümkün olan en küçük değerde oluşmasıdır. Proses yeterlilik analizi proses yeterlilik indeksleri, histogram, normal olasılık işaretlemesi ve…
 • RACİ Matrisi Nedir? RACI Matrisi Nedir?
  RACI matrisi nedir? Sorusu sıkça sorulmaktadır. RACİ (Sorumluluk Matrisi), görev, sorumluluk ve yetkilerin net bir şekilde belirlenmesi amacıyla kullanılır. Sorumlulukların net bir şekilde belirgin olduğu işlerde, işlerin daha çabuk bitirildiği bilinen bir gerçektir. RACI Matrisi Nedir? Görev veya kişilere göre bir tablo üzerinde sorumlukların haritalandırması işlemine Sorumluluk Matrisi denir. Sorumluluk…
 • Kontrol Grafikleri Kontrol Grafikleri
  Üretimden belirli ve eşit zaman aralıklarında alınan örneklerden elde edilen ölçüm değerlerinin zaman içerisindeki değişimlerinin gösterildiği grafiklere kontrol grafikleri adı verilir. Kontrol grafikleri belirlenebilir nedenlerden kaynaklanan değişmelerin tespit edilmesini sağlayarak, düzeltilmesine imkân tanıyan etkili bir İPK aracıdır . Kontrol tabloları; işlemlerde kabul edilebilir veya kabul edilemez kalite veya varyans sınırlarını…
 • Raporlu İşçi Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. Bu tarz durumlarda işten çıkış işlemleri ancak, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinin (I) bendi gereğince; “…işçinin hastalık,…
 • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. Altı sigma proje sözleşmesi başarıyı sağlayacak gerekli kaynakları ve sınırları belirleyerek ekip odağını, etkinliğini ve motivasyonunu artırır, başarıya destek olur. Altı Sigma proje sözleşmesi, proje başarısı için üst düzey gereksinimleri açıklar. Altı Sigma proje…
 • Proje Sponsoru Proje Sponsoru Rolü Nedir?
  Sıklıkla proje yöneticilerinden ve projeyi başarıya doğru nasıl yönlendirebileceklerinden bahsediyoruz. Ancak projenin proje yöneticisinden daha fazla değilse bile en az onun kadar önemli olan başka bir oyuncusu var: proje sponsoru Proje Sponsoru, projeye, nakdi ya da ayni olarak finansal kaynaklar sağlayan kişi ya da gruptur. Yani sponsoru sadece para musluğu…
 • balık kılçığı diyagramı Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?
  Balık Kılçığı Diyagramı nedir? Balık kılçığı diyagramı, bir süreçteki kusurların, varyasyonların veya başarısızlıkların nedenlerini bulmaya yardımcı olan bir neden-sonuç keşif aracıdır. Başka bir deyişle, bir etkiye potansiyel olarak katkıda bulunan kök nedenleri ardışık katmanlarda parçalamaya yardımcı olur. Bazen bir Ishikawa diyagramı veya neden-sonuç analizi olarak adlandırılan bir balık kılçığı diyagramı,…
 • Planlamanın Dezavantajları
  Planlamanın birkaç sınırlaması vardır. Bazıları, katılık gibi planlama sürecinden miras alınır ve diğerleri, planlama tekniklerinin eksikliğinden ve planlamacıların kendilerinden kaynaklanır. Sertlik Planlama, yönetimi esnek olmayan hale getirme eğilimindedir.Planlama, politikaların, prosedürlerin ve programların önceden belirlenmesini ve her koşulda bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir.Bireysel özgürlüğün kapsamı yoktur.Çalışanların gelişimi, hangi yönetimin gelecekte…
 • SPC Ne İşe Yarar? SPC Ne İşe Yarar? SPC Giriş
  SPC Ne İşe Yarar? İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC) endüstride yeni değildir. 1924'te Bell Laboratuvarlarında bir adam kontrol şemasını ve bir sürecin istatistiksel kontrolde olabileceği konseptini geliştirdi. Adı William A. Shewart'tı. Sonunda “Kalite Kontrol Bakış Açısından İstatistiksel Yöntem” (1939) başlıklı bir kitap yayınladı. SPC süreci II.Dünya Savaşı sırasında ordu tarafından mühimmat…
 • Belirli Süreli İş Akdi İle Çalışanların Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakları
  Belirli süreli iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa iş sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması ile belirli süreli iş sözleşmesi herhangi bir fesih ihbarına gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermektedir. I- GİRİŞ Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatına hak sahibi olabilirler mi? Sualine her zaman hayır ve evet…
 • Eisenhower Matrisi Nedir Eisenhower Matrisi Nedir?
  Ahmet, mesleki sorumlulukları söz konusu olduğunda çok çalışkan. Gün boyunca zorlayarak, beklediğini ve genellikle daha fazlasını yaptığından emin oluyor. İş yerinde geç saatlere kadar oturmak, bütün gece çekilmek, profesyonel taahhütler için kişisel yükümlülükleri kaçırmak onun için çok yaygın bir deneyimdir. Peki, Eisenhower Matrisi nedir? Ve kaçırdığı tüm önemli aile sorumlulukları…
 • Proje Beyannamesi İçin 4 İpucu
  Bir proje Beyannamesi yazmak için, projenin vizyonunun ne olduğunu bilmekle başlayan bir süreç vardır. Bu vizyon ifadesi belirsiz olamaz, ancak proje ekibi için nihai hedefi tanımlayarak projenizin amacını yakalamalıdır. Adım 1: Vizyon Vizyonu netleştirdikten sonra, onu daha pratik parçalara ayırabilirsiniz. Amaç. Projenin üç ila beş hedefini listeleyin, AKILLI olun: spesifik,…
 • İkale Sözleşmesi İkale Sözleşmesi Nedir?
  İşçi ve işveren arasındaki ilişki iş sözleşmesi ile kuruluyorsa her iki tarafın anlaşarak farklı bir sözleşme ile bu ilişkiyi sonlandırma hakkı mevcuttur. Bu hakkı kullanarak sözleşmeyi sona erdirme işlemine ikale bozma denilmekte olup bu amaçla yapılan sözleşmeye ise ikale sözleşmesi denir. İkale sözleşmesi, kişilerin başka bir sözleşmeyi ortadan kaldırmak için…
 • 6M Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramı
  Balık kılçığı diyagramı oluşturmanın ilk adımlarından biri, bir süreç içindeki varyasyonlara katkıda bulunan faktörleri belirlemektir. Ishikawa, bu katkıda bulunan faktörleri imalat dünyasındaki 6M Analizi olarak tanımlıyor: insan, makine, yöntem, malzeme, ölçüm ve doğal çevre. 6M Analizi, tüm süreçlerdeki varyasyonu etkiler ve kılçığınızın ilk altı ana “kemiği” olarak işlev görür. 6…
 • İnsan Kaynakları Dashboard İnsan Kaynakları Performans Göstergeleri
  İnsan kaynakları performans göstergeleri gösterge panosu, bir İnsan Kaynakları yöneticisinin farklı organizasyonel departmanların performansını değerlendirmek için takip etmesi gereken metriklerin görsel temsilidir. Personel kayıtları dışında iş performansı panosu , pazarlama panosu, satış panosu, finans panosu vb. İçerir. İnsan kaynakları performans göstergeleri, takım çalışması ve şirket kültürünün oluşması için gerekli olan…
 • kıdem tazminatı nasıl alınır Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
  4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı nasıl alınır? İşten kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir? Çalışanın aklını karıştıran sorular için cevap... Kıdem tazminatı nedir? İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan, işçiye kanunda belirtilen, diğer koşulları sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her…
 • İş Kazası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular İş Kazası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
  İş kazası hakkında sıkça sorulan sorular sizin için derlendi: İş Kazası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir? Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler nelerdir? Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği…
 • Personel Gelişim Planı Personel Gelişim Planı Oluşturulması
  Personel gelişim planı, personelin sadece mesleki değil kişisel gelişiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Personel gelişimi nedir? Personel gelişim planı, organizasyon tarafından personelin mevcut bilgilerini yükseltmek, becerilerini geliştirmek ve onları yeni kurslara veya eğitim programlarına katılmaya teşvik etmek için gösterilen çabaları ifade eder. Zaman zaman becerilerini tazelemeyen bireyler, uzun vadede…
 • İhtiyaç Hiyerarşi Modeli İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi (Maslow)
  Abraham Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi önermesiyle ünlüdür. Bu teori, insan motivasyonunun klasik bir tasviridir. Bu teori, her bireyin içinde beş ihtiyaçtan oluşan bir hiyerarşi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu ihtiyaçların aciliyeti değişiklik gösterir. Bu beş ihtiyaç aşağıdaki gibidir: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Bu ihtiyaçların aciliyeti değişiklik gösterir. Bu beş ihtiyaç aşağıdaki gibidir:…
 • İş Kazasında İşveren Vekilinin Sorumluluğu İş Kazasında İşveren Vekili Sorumluluğu
  İş kazasında işveren vekili sorumluluğu; İş kazasında işveren cezai sorumluluğu kadar önelidir ve ayrı düşünülemez. İşveren vekili kimdir? İş Kanunu'nun 2. maddesinde işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler” olarak tanımlanmıştır. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İş…
 • eleman seçme süreci İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi
  İnsan kaynakları yönetiminin en ana fonksiyonlarından biri işgören seçme ve yerleştirmedir. Bir şirkete yön veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli öğe kuşkusuz insandır. Mevcut öğenin şirketin gerçek ihtiyacı karşılayacak seviyede ve kabiliyette bulunması ve bunlar arasında en faydalı olanların seçilmesi, insan kaynakları yönetiminde başlı başına önemli…
 • İstatistiksel Proses Kontrolü İstatistiksel Proses Kontrolü
  İstatistiksel Proses Kontrolü endüstride yeni değildir. 1924 yılında Bell Laboratories’den bir kişi kontrol şemasını ve bir sürecin istatistiksel kontrolde olabileceği kavramını geliştirdi. Adı William A. Shewart‘tı. Sonunda “Kalite Kontrol Açısından İstatistiksel Yöntem” başlıklı bir kitap yayınladı (1939). SPC süreci, İkinci Dünya Savaşı sırasında ordu tarafından mühimmat ve silah tesislerinde geniş…
 • Yöneticiyi Yönetmenin 12 Kuralı Yöneticiyi Yönetmek İçin 12 Altın Kural
  Başarı tamamen işinizi yapma yeteneğinize bağlı olsaydı harika olurdu, Terfiler ve diğer avantajlar genellikle yöneticinizin sizi yönetmekte iyi olup olmamasından ziyade doğrudan yöneticinizi yönetip yönetemeyeceğinize de bağlıdır. Yöneticiyi yönetmek için şu basit kuralları izlerseniz yöneticinizi mutlu ve yardımsever kılmak o kadar da zor olmayacaktır: 1. Yöneticinizi bir kaynak olarak düşünün.…
 • İK İşe Yerleştirme Süreci İK İşe Yerleştirme Süreci Adımları
  Kadro oluşturmanın ilk adımı, bir kuruluşun ihtiyaç duyduğu insan gücü envanterini iş gereksinimleri ve talepleriyle eşleştirmek için planlamaktır. Bu nedenle, İK İşe Yerleştirme Süreci Adımları kuruluşun gelecekteki insan gücü ihtiyaçlarının tahmin edilmesini ve belirlenmesi ile başlar. İK İşe Yerleştirme Süreci Adımları Nelerdir? Pozisyon İlanı Kuruluş, ilgili internet kanallarına, gazete ve…
 • İki Faktörlü Motivasyon Teorisi İki Faktörlü Motivasyon Teorisi (Herzberg)
  1959'da davranış bilimci Frederick Herzberg, İki Faktörlü Motivasyon Teorisi veya Motive Edici Hijyen Teorisi önerdi. Herzberg'e göre, memnuniyetle sonuçlanan bazı faktörler varken, memnuniyetsizliği engelleyen başka faktörler de vardır. Herzberg'e göre, “Memnuniyet” in zıttı “Memnuniyetsizlik” ve “Memnuniyetsizlik” in tersi “Memnuniyetsizlik Yok” dur. Herzberg bu faktörleri iki kategoriye ayırdı İki Faktörlü Motivasyon…
 • yöneticinin rolü Yöneticinin Görevleri
  Çalışanlarla doğrudan temas halinde olan yönetici yerine getirecek çok çeşitli görevlere sahiptir. Yöneticinin görevleri, daha yüksek üretkenliğin bir sonucu olan kar artışı, organizasyonda istikrar ve sağlamlık sağlamak içindir. Bu nedenle, aşağıdaki yöneticinin görevleri yerine getirilmelidir: Planlama ve Organizasyon Yöneticinin temel rolü, çalışanların günlük çalışma programını, onlara işlerinin niteliği konusunda rehberlik…
 • 5 neden analizi 5 Neden Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramı
  Balık kılçığı diyagramının başka bir yaygın kök neden analiz aracı ile yakından kullanıldığını sık sık duyacaksınız: 5 Neden Analizi. Bu araçların her ikisi de, çalıştırılma biçimlerinden farklı olsalar da, bir sorunun temel nedenine hızlı bir şekilde ulaşmaya ve sorunun neden olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bir sorunun neden sonuç ilişkisini belirlerken…
 • Corona Salgını Corona Salgını – İşverenlere Yönelik Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
  Yarım ücret uygulaması nedir? İş Kanunu’nun 40. Maddesine göre ‘’24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.’’ 24. madde işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin, 25. madde ise işçiyi işyerinde…
 • Proje yönetimi aşamaları Proje Yönetimi Aşamaları (5 Aşama)
  Proje yönetimi, belirli bir projenin gereksinimlerini karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin geniş bir faaliyet yelpazesine uygulanmasıdır. Proje yönetimi aşamaları beş adımdan oluşur. Proje Yönetimi Aşamaları Nelerdir? Aşama 1: Proje Başlatma Bu, projenin başlangıcıdır ve bu aşamanın amacı, projeyi geniş bir düzeyde tanımlamaktır. Bu aşama genellikle bir iş vakası…
 • hata türleri etki analizi HTEA (FMEA) Nasıl Uygulanır?
  Genel olarak bir FMEA uygulaması aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirilir. Bu uygulamada FMEA tiplerinin akış olarak bir farkı yoktur. Fark, sadece tartışılan konulardadır. 1. Ekip oluşturma İlk olarak analizi yapılacak proses ya da tasarım için, bu proses ya da tasarımla ilgili personelden oluşan bir ekip kurulmalıdır. Bu ekip daha sonraki aşamaları beyin…
 • İPK Nedir İstatiksel Proses Kontrol İPK Nedir?
  SPC Statistical Process Control, Türkçe’ye İPK İstatistiksel Proses Kontrol olarak çevrilmiştir. Proseslerin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığının takip etmek için kullanılır. Neden İPK Uygulanmalıdır? Üretim prosesinden elde edilen değerlerin, verilen spek limitlerinin içinde olması üretim prosesinin kontrol altında olduğu anlamını taşımaz. Prosesin kontrol altında olduğundan emin olmak için prosesin…
 • PUKÖ Döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)
  PUKÖ Döngüsü Kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.  W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik alanında doktora yapmıştır. Uzun yıllar Toplam Kalite alanında çalışmalar yapan Deming; 1950 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafından Japonya’ya davet edildi. Japonlara toplam kalite yönetimini…
 • sigma seviyesi Sigma Seviyesi Nasıl Hesaplanır?
  İlk olarak Motorola tarafından üretim sürecini geliştirmek için icat ettiği altı sigma, hataların (kusurların) nedenlerini tespit edip gidererek ve iş ve üretim süreçlerinde değişkenliği azaltarak işlem çıktı kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Altı sigma seviyesi, sürecin güvenilirliğini gösterir. Daha yüksek bir altı sigma seviyesi, daha güvenilir bir işlem anlamına gelir ve bunun…
 • etkili proje yöneticisi Etkili Proje Yöneticisi Olmak İçin 10 Liderlik Özelliği
  Bir proje yöneticisinin etkili proje yöneticisi olması için en önemli nitelikler nelerdir? Bu, sıkça sorulan ve arkamıza yaslanıp düşünmemizi sağlayan bir sorudur. Neyin etkili proje yöneticisi için detaylı bir çalışma yapıldı. Bazı çok yetenekli proje liderlerini sorgulandı ve yanıtlarının bir çetelesi derlendi. Aşağıda listelenen sıklıklarına göre sıra sırasına göre en…
 • istifa Dilekçesi Nasıl Yazılır İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?
  Çalıştığınız şirketten ayrılmaya karar verdikten sonra yapılması gereken şey profesyonel bir istifa dilekçesi sunmaktır. " İstifa mektubu nasıl yazılır " sorusunun cevabı için okumaya devam ediniz. İstifa dilekçeniz sizin işteki son iki haftanız boyunca geçişinizi kolaylaştıracak ve de sizin şirketle çalışmadığınız dönemde bile işveren ile pozitif bir ilişkiye sahip olmanızı sağlayacaktır.…
 • Proje Fizibilitesi Proje Fizibilitesi Çalışması Nedir?
  Herhangi bir yöneticinin, binlerce (veya milyonlarca) dolara mal olabilecek bir projeye yeşil ışık yakmadan önce, proje fizibilitesi çalışması görmek isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Peki proje yönetiminde fizibilite çalışması nedir? Bir proje fizibilitesi çalışması, projenin ilk etapta başarılı olup olmayacağını belirler. Genellikle, planlama dahil olmak üzere bir projede ilerlemek için herhangi bir…
 • Mini Excel Grafik Nasıl Oluşturulur Mini Excel Grafik Nasıl Oluşturulur ?
  Mini grafikler (Excel Sparklines chart) bir sayfa içindeki bağımsız hücreler içine sığan küçük grafiklerdir. Excel mini grafik nasıl oluşturulur ? Mini grafikler daraltılmış boyutları nedeniyle, büyük veri kümelerindeki desenleri özlü ve üst düzeyde görsel bir şekilde ortaya koyabilir. Mevsimsel artış veya azalmalar, ekonomik döngüler gibi bir dizi değerdeki eğilimleri göstermek…
 • swot analizi SWOT Analizi Nedir?
  SWOT analizi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize yardımcı olacak faydalı bir tekniktir. İşletmeler açısından bakarsak SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizleri bulunduğunuz piyasayı sürdürülebilir nişlere ayırmanıza yardımcı olur. Kişisel bağlamda ele alırsak da yeteneklerimizi, becerilerimizi ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak kariyerimizi geliştirmemize yardımcı…
 • Çalışan Performansını Yönetme Çalışan Performansını Yönetme
  Çalışan performansını yönetmek, örgütsel açıdan kaynak merkezli bir bakış açısını benimsemeye çalışan firmaların mevcut bağlamında örgütsel başarının temel itici güçlerinden biridir. İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarını organizasyonel hedefler ve stratejilerle entegre etmek firmanın rekabet avantajlarını artırmaktadır. Benzer şekilde, daha geniş organizasyonel hedefler çerçevesinde çalışan performansını yönetmek, insanları temel varlıkları arasında sayan…
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
  İnsan kaynakları yönetimi nedir? İnsan Kaynakları Departmanı personel kontrol ve yönetimi için önemli bir yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin, kurumların adeta bel kemiğidir. Gerek personel, gerek kurumun işleyişi, gerekse çalışanlar ile işverenler arası iletişimin sağlanması ve problemlerin giderilmesinde önemli yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimine geçmeden evvel, insan kaynakları nedir?…
 • McClelland’ın İhtiyaçlar Teorisi McClelland’ın İhtiyaçlar Teorisi
  David McClelland ve arkadaşları McClelland’ın İhtiyaçlar Teorisi ni önerdiler. Bu teori, insan davranışının üç ihtiyaçtan etkilendiğini belirtir. Güç İhtiyacı, Başarı ve Bağlılık. Başarı ihtiyacı Başarıya ulaşmak için mücadele etme, bir dizi standartla bağlantılı olarak başarıya ulaşma dürtüsüdür. Güç ihtiyacı, diğer bireyin davranışlarını sizin isteğinize göre etkileme arzusudur. Başka bir deyişle,…
 • İş Kazası Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
  İş kazası tanımı, çalışanların veya işyeri unsurlarının zarar gördüğü olumsuz olaylara iş kazasıdır. Türkiye’de ise kaza tanımının yanında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile hangi kazaların iş kazası olabileceği de belirlenmiştir. İş kazası tanımı Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa…
 • Proje Yönetimi Türleri Proje Yönetimi Aşamaları ve Proje Türleri
  Projenin etkin yönetimi için proje yönetimi aşamaları uygulama kalitesi önemlidir. Projelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için proje yönetimi türleri geliştirilmiştir. Şelale Proje Yönetimi Bu, geleneksel proje yönetimine benzer, ancak her görevin bir sonraki başlamadan önce tamamlanması gerektiği uyarısını içerir. Adımlar doğrusaldır ve ilerleme bir şelale gibi tek yönde akar. Bu nedenle,…
 • Süreç Yeterlilik İndeksi Süreç Yeterlilik İndeksi
  İstatistiksel süreç kontrolü, bir sürecin müşterilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığının istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmesidir. Bu bölümde, çalışmada kullanılan istatistiksel süreç kontrol teknikleri olan kalite kontrol grafikleri ve süreç yeterlilik indeksi açıklanmaktadır. Süreç yeterliliği sürecin beklenen spesifikasyonları karşılama kabiliyetidir. Süreç yeterliliğiyle ilgili geliştirilen birçok endeksler olmakla beraber kısa dönemli süreç yeterliliğini…
 • PUKÖ Döngüsü Nedir?
  PUKÖ Döngüsü olarak bilinen; “planla”, “uygula”, “kontrol et” ve “önlem al” ilkelerine dayanan metodoloji tüm proseslere uygulanabilir. Son yıllarda iş disiplinini, verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla maliyet ve iş kazalarını düşürmeye yönelik uygulanan PUKÖ döngüsü “daha iyiye” ulaşmak amacıyla uygulanan bir sistem olarak tanımlanabilir. PUKÖ Döngüsü’nün kullanılmasının belli başlı amaçları…
 • swot-analizi Kişisel SWOT Analizi Nasıl Yapılır?
  İş hayatında sıkça karşılaşılan; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan SWOT analizini kendiniz için de uygulayarak başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Objektif Olun Kişisel SWOT analizinizi yaparken en önemli kriter objektif olmanızdır. Güçlü yönlerinizin yanı sıra zayıf yönlerinizi objektif bir biçimde ortaya koymalısınız.…
 • Beyin Fırtınası Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların "yaratıcılık", "yaratıcı düşünme" ve "beyin fırtınası" terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. Ayrıca, "Çok yaratıcı değiller" ve "fikirleri olmadığı için beyin fırtınası işe yaramayacak" veya "ortam yaratıcılığa elverişli değil" gibi yorumlar…
 • Hedef Belirleme Teorisi Hedef Belirleme Teorisi
  1960'larda Edwin Locke, hedef belirleme teorisi ortaya attı. Bu teori, hedef belirlemenin esasen görev performansıyla bağlantılı olduğunu belirtir. Locke, uygun geri bildirimlerle birlikte belirli ve zorlu hedeflerin daha yüksek ve daha iyi görev performansına katkıda bulunduğunu belirtir. Basit bir deyişle, hedefler, bir çalışana ne yapılması gerektiğini ve ne kadar çaba…
 • Regresyon Analizi Regresyon Analizi
  Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. Eğer tek bir değişken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna tek değişkenli regresyon, birden çok değişken kullanılıyorsa çok değişkenli regresyon analizi olarak isimlendirilir. Regresyon analizi; bağımsız değişkenler (X1,X2…..Xn ) ile bağımlı değişken (Y)’deki değişimi açıklamayı hedefler. Örneğin; bir öğrencinin başarısı ve çalışma saati arasındaki ilişki…
 • sebep sonuc analizi Neden-Sonuç Diyagramı Balık Kılçığı Metodu
  1940’lı yıllarda Kaoru Ishikawa tarafından Japonya’da geliştirilmiştir. Sebep sonuç ilişkisini gösteren grafik analiz aracıdır. Sebepler (x), sonuç ise (y) olarak gösterilmektedir. Y=f(x) olarak ifade edilen fonksiyonda sebepler balık kılçığı üzerine yazıldığı için aynı zamanda balık kılçığı olarak adlandırılmaktadır. X’ler, malzeme, metod, çevre, insan, makine, ölçüm kategorileri altında sınıflandırılarak, Y’nin sebepleri…
 • İnsan kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
  İnsan kaynakları yönetimi, İK Departmanı personel kontrol ve yönetimi için önemli bir yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin, kurumların adeta belkemiğidir. Gerek personel gerek kurumun işleyişi gerekse çalışanlar ile işverenler arası iletişimin sağlanması ve problemlerin giderilmesinde önemli yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimine geçmeden evvel, insan kaynakları nedir? önemi nedir? neler…
 • Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespiti
  Mevsimlik iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesindeki hükümlere uygun olarak, belirli süreli yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİE: 2007/27615K:…
 • Başabaş analizi Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. Hiç yapmadıysanız göz korkutucu bir girişim görünse de, gerçek şu ki basit matematiğe indirgeniyor. Mevcut kazançlarınıza bakarak işletmenizin önümüzdeki…
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
  Eğitim yalnızca harcanan para açısından değil, aynı zamanda harcanan zaman ve diğer kaynaklar açısından da pahalı bir süreçtir. Bu nedenle en önemli soru, bir eğitim ihtiyacının gerçekten var olup olmadığını ve müdahalenin örgütsel hedefe doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı ulaşılmasına katkıda bulunacağının belirlenmesidir. Yukarıda bahsedilen sorunun cevabı, tüm eğitim…
 • çalışan memnuniyeti anketi_600x400 Çalışan Memnuniyeti Nedir?
  Çalışan Memnuniyet Anketi, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek için kullanabilecekleri güçlü bir ankettir. Bu anket, yönetime çalışanların işlerinden ne derece memnun olduğunu tespit etme imkânı verir, ayrıca anket sorularına verilen yanıtların yeterince olumlu olmaması durumunda alınması gereken muhtemel önlemlerin neler olabileceğine ilişkin etkili bir yönlendirme ve bilgi akışı…
 • Gantt Grafiği Gantt Grafiği Kullanma
  Henry Gantt tarafından 1910'da geliştirilen orijinal Gantt şeması, bugün kullandığımızla aynı değildi; aslında zamana karşı kaynakları gösterdi. Bugün, projelerimizi planlamak ve kontrol etmek için modern bir Gantt şemasını nasıl kullanabileceğimizle ilgileniyoruz. Bir proje yöneticisinin bir proje programını günlük bazda kontrol etmek ve bağımlılıkları, değişikliği ve riskleri yönetmek için kullanabileceği birçok…
 • işgücü planlaması İşgücü planlaması
  İnsan Kaynakları Planlaması olarak da adlandırılan İşgücü Planlaması, doğru sayıda insanı, doğru insanları doğru yere, doğru zamanda yerleştirmek, organizasyonun hedeflerine ulaşması için uygun olan doğru şeyleri yapmaktan ibarettir. İş gücü planlaması sanayileşme arenasında önemli bir yere sahiptir. İşgücü planlaması bir sistem yaklaşımı olmalıdır ve belirli bir prosedürle yürütülmelidir. İşgücü Planlaması…
 • Organizasyonların sınıflandırılması Organizasyonların Sınıflandırılması
  Örgütler temelde ilişkiler temelinde sınıflandırılır. Organizasyonların sınıflandırılması, organizasyondaki ilişkilere göre iki türe ayrılır: Resmi Organizasyon Yöneticiler organizasyon sürecini sürdürürken organizasyon sürecinin bir sonucu olarak sistematik çalışma ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için bir organizasyon yapısı oluşturulur. Bu tür yapı, resmi organizasyon yapısı olarak bilinir. Bu, her biri bir yetki ve…
 • İstifa Dilekçesi Örneği İstifa Dilekçesi Örneği
  İşyerinizden ayrılmak,  istifa kararı alabilmek kolay değil. Çok sevdiğiniz bir iş yerinden ayrılmak zorunda kalabilir, memnuniyetsizlikler dolayısıyla işten çıkmak isteyebilir ya da kariyerinizi bir adım öteye taşıyabilmek adına iş değişikliği yapmak arzusunda olabilirsiniz. Bu yazıdaki istifa dilekçesi örneği bu konuda size yardımcı olabilir. Bu süreçte istifa bildirimini yöneticiye doğru yapabilmek oldukça…
 • satınalma yönetimi İyi Bir Satınalmacı Nasıl Olmalı?
  Satın alma sorumlusu kendisinden istenen ürün veya hizmeti istenen kalitede, maliyette hatta mümkünse daha düşük maliyetlerde ve terminde yani teslim süresinde satın almak durumundadır. Bölüm olarak satın alma departmanı firmadaki tüm bölümlerle ve piyasadaki hemen hemen tüm sektörlerle görev tanımı gereği ilişki içerisindedir. İşletme içi veya dışında birçok farklı yöneticiyle…
 • PUKÖ Nedir? PUKÖ Döngüsü
  PUKÖ Nedir? “Planla”, “Uygula”, “Kontrol Et”, “Önlem Al” döngüsü değişim için bir modeldir. Yalın üretim felsefesinin önemli bir parçasıdır ve insanların ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için temel bir ön koşuldur. PUKÖ, İngilizce olarak PDCA (Plan-Do-Check-Action) olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak, Walter Shewhart tarafından önerilen ve daha sonra William Edwards Deming tarafından…
 • iş analizinin amacı İş Analizinin Amacı
  Daha önce tartışıldığı gibi, iş analizinin amacı, bir işi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve beceriler, ilgili görevler ve sorumluluklar, gerekli eğitim nitelikleri ve deneyim ve bir işi istenen şekilde gerçekleştirmek için gerekli fiziksel ve duygusal özellikler gibi işle ilgili verilerin toplanmasını ve kaydedilmesini içerir. İş analizinin amacı içerisinde temel amaç,…
 • Organizasyon İlkeleri Organizasyon İlkeleri
  Yöneticilerin karar alabilmeleri ve harekete geçebilmeleri için belirli yönergeleri varsa, organizasyon süreci verimli bir şekilde yapılabilir. Etkili bir şekilde organize etmek için, aşağıdaki organizasyon ilkeleri bir yönetici tarafından kullanılabilir. Organizasyon İlkeleri - Uzmanlık Prensibi İlkeye göre, bir kuruluşun tüm işi nitelikler, yetenekler ve beceriler temelinde astlar arasında bölünmelidir. Etkili bir…
 • İnsan Kaynakları Süreçleri İnsan Kaynakları Süreçleri
  Her organizasyon tek bir vizyonun gerçekleştirilmesi için çalışır. Aynı şey, İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılan belirli stratejilerin formüle edilmesi ve bunların uygulanmasıyla sağlanır. Bu strateji formülasyonunun temelinde çeşitli insan kaynakları süreçleri yatmaktadır ve öncekinin etkinliği bu süreçlerin titiz tasarımında yatmaktadır. Ancak bu insan kaynakları süreçleri tam olarak nedir ve gerektirir?…
 • işten ayrılma nedenleri İşten Ayrılma Nedenleri
  Başarılı çalışanın işten ayrılma nedenleri arasında; İş arkadaşları arasında uyumsuzluk, yetersiz ücret, pozisyon değişikliği, aile problemleri, iletişim eksikliği vs.  gibi bir çok sebebi vardır. Başarılı  çalışanın işten ayrılma sebepleri neler? Hep birlikte göz atalım… Başarılı çalışanın işten ayrılma nedenleri neler? Az ödül, çalışanın işten ayrılma sebebidir Çalışana başarılı hizmetlerinden ötürü,…
 • ikale sözleşmesi İkale Sözleşmesi
  İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. T.C. YARGITAY9.Hukuk DairesiEsas: 2009/28709Karar: 2010/1011Karar Tarihi: 25.01.2010 İşçi alacakları davası – ücret ve sigorta primleri konusunda tartışma çıktığı – işverence haklı bir neden olmadan fesih –…
 • Satış Hunisi Excel Diyagramı Satış Hunisi Excel Diyagramı
  Satış Hunisi Excel Diyagramı size paranızın satış sürecinde tam olarak nerede olduğunu gösterir. Genel olarak satış veya iş dünyasındaysanız, satış kanalının önemini biliyorsunuzdur. Bir satış hattı, mali açıdan bir şirketin sağlığının en değerli ve önemli göstergelerinden biridir. Satış Hunisi Excel Diyagramı Satış Hunisi Excel Diyagramı, çubuk grafiğe benzer, ancak bir…
 • çalışan gelişim Çalışan Gelişim Planı
  Çalışan gelişim planı, organizasyona daha etkili bir şekilde katkıda bulunmak için çalışanların becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olan sürekli bir süreçtir. Sadece ofise gelip zamanında ayrılmak için para almadığınızı unutmayın. Diğerlerinden ayrılmak için gerçekten olağanüstü derecede iyi performans göstermeniz gerekiyor. Çalışanların değişen ortamda ve işyerindeki şiddetli rekabette hayatta kalabilmek için…
 • Gantt Şeması Gantt Şeması
  Gantt Çizelgesi Henry Gantt tarafından 1910'lu yıllarda ortaya çıkarılmış ve günümüze kadar üretim ve proje planlamalarında yaygın bir şekilde kullanılan bir görsel iş planlama aracıdır. İyileştirme ekibinin iş sıralamalarını ve olası sarkmaları görerek zamanın doğru ve etkili kullanılmasını sağlayan grafik aracıdır. Projenin tamamlanması için gereken adımların belirlenmesi ve iyileştirme uygulamalarının…
 • kritik süreç Kritik Süreç Nedir?
  Kritik süreçler, en kısa tanımıyla müşteriye direk yansıyan, kurumun belirlediği öncelikli kritik başarı faktörüne direk etkisi olan ve her zaman iyileştirilmesi gereken ana süreçlerdir. Bunun için “karar matrisi” şeklinde tanımlanan yöntem mevcuttur. Bu yöntemde kritik süreçler, kritik başarı faktörü üzerinde toplam etkisi en fazla olan ve mevcut durumla ulaşılması istenen…
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir?
  Müşteri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama yaklaşımıdır. Müşteri  yönetimi, özellikle rekabet üstünlüğü elde etme konusunda işletmelere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Müşteri yönetimi yaklaşımı her şeyden önce bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanması için birtakım unsurlar gerekmektedir. Bu çalışmada, belirtilen unsurlar, …
 • projelerin öceliklendirilmesi Projelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirme
  Proje seçimi, yöneticilerin aldıkları önemli kararlardan kararlardan biridir. Nekadar iyi yönetilirse yönetilsin, kötü seçilmiş bir proje asla başarıya ulaşamaz. Aksine gerçekleşebilecek karları kaybettirir. Çoğu firma bu kaçırılan fırsatları göremez. Doğru seçilen proje iyi yönetilir. Peroje zamanında biten, bütçeyi aşmazsa fırsat kayıpları görülmez . Zaman geçtikçe bu firmalar birbirinden ayrılır, kötü…
 • Performans değerlendirme Performans Değerlendirme Görüşmesi
  Performans değerlendirme görüşmesi, yöneticinin, değerlendirme dönemi boyunca veya çalışanın performansının değerlendirildiği sırada çalışanın performansına ilişkin değerlendirmesini ilettiği turdur. Performans Değerlendirme Görüşmesi Nedir? Performans değerlendirme görüşmesi, performans değerlendirme sürecinin ilk aşamasıdır ve çalışanın performansının tüm yönlerini tartışmak ve algı veya değerlendirmedeki tüm farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışanın ve yöneticisinin yüz yüze…
 • Kıdem Tazminatına Uygulanacak En Yüksek Banka Mevduat Faizi Hesabı
  Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği 1475 sayılı Kanunun 14/11. maddesinde öngörülmüştür. T.C. YARGITAY9.Hukuk DairesiEsas:  2010/1276Karar: 2010/3813Karar Tarihi: 16.02.2010 İşçi Alacağı Davası –  Kıdem Tazminatının Ödetilmesi İstemi – Kıdem Tazminatına Emeklilik Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesinin Hatalı Oluşu – Hükmün Düzeltilerek Onanması…
 • İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları
  İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.…
 • motivasyon Motivasyonun Önemi
  Motivasyon, sağladığı aşağıdaki faydalardan dolayı bir organizasyon için çok önemlidir: İnsan kaynaklarını eyleme geçirir Her endişe, hedeflere ulaşmak için fiziksel, finansal ve insan kaynaklarına ihtiyaç duyar. İnsan kaynaklarının tam anlamıyla değerlendirilerek kullanılabilmesi motivasyonla olur. Bu, çalışanların çalışma isteği oluşturarak yapılabilir. Bu, kuruluşun kaynakların mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını sağlamasına…
 • insan kaynakları uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?
  İnsan kaynakları uzmanı nasıl olunur? İnsan kaynakları uzmanı olmak için üniversite insan kaynakları yönetimi,  maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji gibi lisans bölümlerinden mezun olmak gereklidir. Yabancı dil ise hemen hemen birçok firma insan kaynakları uzmanı personeli için aranan bir diğer kriterdir. İnsan Kaynakları uzmanı nasıl olunur? İnsan kaynakları uzmanı…
 • 6 Sigma organizasyonu 6 Sigma Organizasyon Yapısı
  6 Sigma yalnızca veri analiz ve hesaplamalarla ilgili bir araç değildir. Takım çalışmasının da önemli olduğu bu iyileştirme sisteminde farklı roller ve görevler üstlenen ekip elemanları liderlik, şampiyon, uygulama lideri, uzman kara kuşak, kara kuşak, ekip üyesi, süreç sahibi gibi roller üstlenmektedirler. 6 Sigma organizasyonu çalışmalarında yer alacak tüm personele…
 • 6 sigma nedir 6 Sigma Genel Tanım
  Altı Sigma müşteri istek ve gereksinimleri ile uyumlu ürün veya hizmet üretebilmek için geliştirilmiş, üretim süreçlerindeki değişkenliğin azaltılması yoluyla süreç kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen önemli metodolojilerden birisidir.70 İlk defa 1980li yıllarda Motorola tarafından uygulanan 6 Sigma daha sonra yaygınlaşarak birçok firma tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 6 sigma hataları sıfıra yakın derecede azaltma…
 • Stajyer Çıraklık ve Stajyerlerlikte İş Kazası
  İş sağlığı ve iş kazaları ülkemizin kamuoyununda sıklıkla yer almakta olan konulardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş yaşamındaki bu alandaki sorunların çözülmesi amacıyla önemli yenilikler getirmiştir. Bu Kanundaki düzenlemeler uyarınca bazı işverenler çalıştırmakta oldukları işçilere iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlamak zorundadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve…
 • İş Kazasında işveren yükümlülüğü İş Kazasında İşverenin Sorumluluğuna İlişkin İki Yargıtay Kararı
  İşveren işyerinde salt mevzuatın gerektirdiği önlemleri değil, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve teknolojisinin; öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Yargıtay 10.HD, E.1978/2077, K.1978/7689, 31/10/78 tarihli kararında; “Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız…
 • Teknik Servis Çalışanları Teknik Servis Çalışanları İçin Hukuki Mütalaa
  İşçilerin başka bir yere çalıştırılmak üzere gönderildiklerinde yolda geçen süreler gibi gönderildikleri yerde asıl işlerini yaparak veya asıl işlerini yapmaksızın çalıştırıldıkları ya da meşgul edildikleri süreler de çalışma süresinden sayılır. Soru 1: İkamet edilen şehirden bizzat araç kullanarak, ikamet edilen içindeki işletmeye işe giderken ve işten ikamet mahalline dönerken yolda…
 • denetim fonksiyonu Denetim Fonksiyonu (Yönetim)
  Denetim fonksiyonu, her şeyin benimsenen planlara, yayınlanan talimatlara ve belirlenen ilkelere uygun olup olmadığının doğrulanmasından oluşur. Denetim, planlanan hedeflere ulaşmak için organizasyonel kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlar. Denetim, işletmenin kültürü, sistemleri, süreçleri konusunda bilgi sahibi profesyoneller tarafından yürütülen, kurumun hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskleri azaltmaya yönelik kurulan iç kontrol…
 • Motivasyon ve Mali ve Mali Olmayan Ödüller
  İşi bitirmek için hepimizin motive olması gerekiyor. İkramiyeler, maaş artışları ve diğer parasal avantajlar gibi mali ödüllerin cazibesi bizi motive edebilir. Ayrıca takdir, ödül, ün ve şan ile motive olabiliriz. Üçüncüsü, iyi bir iş çıkarmanın getirdiği tatminle motive olan bazılarımız var. Son olarak, topluma yardım etme ve daha iyi bir…
 • Katılımcı Yönetim Katılımcı Yönetim Kapsamı
  Katılımcı yönetim kapsamı, kesinlikle kuruma, doğasına, işlevlerine ve süreçlerine bağlıdır. Çalışanları karar almanın her aşamasında ilişkilendirmek mümkün olmasa da, işveren ve çalışanlar arasında düzenli bilgi, fikir, danışma, düşünce, karar ve müzakereler kesinlikle organizasyon için bir nimettir. Toyota, HSBC, British Airways, Satyam, British Gas ve Nokia Cellular gibi dünyanın en büyük…
 • hata türleri etki analizi Hata Türleri ve Etkileri Analiz Nedir?
  Hata türleri ve etkileri analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. HTEA; sistem, tasarım, süreç veya serviste oluşabilecek hataların değerlendirmesini yapan ve bu tür hataların değerlerinin sürekli azaltılmasını hedefleyen özel bir metodolojidir. HTEA bir ürün yada süreçte bilinen veya olası hataların, önceki deneyimler yada teknoloji…
 • proje-yonetimi-asamaları Proje Aşamaları
  Proje hazırlama aşamalarını nelerdir? Hangi aşamalar tamamlanarak bilimsel proje hazırlama süreci tamamlanır? Proje hazırlama, bilimsel bir yol izlenmesi gerektirdiği için ayrıca bilimsel yöntemin basamak veya aşamalarının da bilinmesi gerekir. Hazırlık Hazırlık aşamasında proje amaç ve gerekçesi netleştirilir. Bu aşamada “proje neden yapılıyor?” ve “hangi finansal ya da finansal olmayan sonuçlar…
 • İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası
  İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından iş kazası bildirme süresi üç iş günüdür. Üç  iş günü içerisinde iş kazasını  bildirimi yapılmayan, iş kazaları için tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak…
 • Proje Yöneticisi 12 Proje Yöneticisi Yetkinliği
  Proje yöneticisi yetkinliği şüphesiz Proje yöneticileri tarafından ihtiyaç duyulan becerilerdir. Proje yönetimi mesleği genelinde, bu becerilerin ne olduğu ve nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda tartışmalar vardır. Genel olarak, beceriler, bir bireyin Duygusal Zeka Bölümü, 'EQ' ile ilgili sahip olduğu becerilerdir. Bunlar, iletişim, kişilerarası beceriler ve bir bireyin başkalarıyla nasıl ilişki kurduğu…
 • rotasyon Başarılı İş Rotasyonu İçin İpuçları
  Başarılı iş rotasyonu, bireylerin becerilerini diğer departmanlarda da denemelerine ve çalışanlarının uzmanlığından yararlanmalarına olanak tanır. Her birey iş rotasyonu fikrine açık değildir ve bunun başka bir zaman kaybı olduğunu düşünür. Maaşlarını aldıkları ve diğer departmanlarla ilgilenmedikleri sürece, yıllarca aynı işi yapmaktan mutlular. Başarılı iş rotasyonu için birkaç ipucu Çalışanlar, temelde…
 • İş Analizi Verileri İş Analizi Verileri
  İşle ilgili bilgileri toplamak çok fazla çaba ve zaman gerektirir. Temel amacı bilinmediği takdirde süreç hantal hale gelebilir. Herhangi bir bilgi toplanabilir ve kaydedilebilir, ancak neyin gerekli olduğu ve neden olduğu bilinmiyorsa kuruluşun sağlığı ve finansmanı için tehlikeli olabilir. Peki, iş analizi sırasında hangi İş Analizi Verileri toplanmalı? Bir iş…
 • çalışanı takdir etmek Çalışanı, Tanıma, Takdir & Ödüllendirme Yönetimi
  Şirket çalışanının bağlılığını, motivasyonunu, başarısını, yüksek performansını arttırmak amacıyla şirketler tarafından  Taktir/ Tanıma Ödüllendirme sistemi oluşturulmaktadır. Çalışanı Takdir & Tanıma Sistemine göre  kıdem ödülleri, teşvik ödülleri, öneri ödülleri, kalite ödülleri, iyileştirme ödülleri ve temsil ödülleri  başlıkları altında çeşitli ödüllendirme formülü uygulamaktadır. Şirketler tarafından çalışanı Tanıma/Takdir ve Ödül Yönetimi sistemi ile,…
 • İş Değerlendirmesi İlkeleri İş Değerlendirme İlkeleri
  Kelimenin kendisinden anlaşılacağı üzere iş değerlendirmesi, kişiyi değil işi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bir organizasyon için işin değerini değerlendirme ve belirleme sürecidir. İş değerlendirme ilkeleri gereği değerlendirme her zaman görecelidir ve mutlak terimler değildir. Belirli bir işi organizasyondaki diğer işlere karşı değerlendirmektir, böylece çeşitli gruplara veya seviyelere karşı adil bir ücretlendirme sistemi…
 • iş analizi yöntemleri İş Analizi Yöntemleri
  İş analizi bilgilerini toplamanın birkaç yöntemi olsa da, iş analizi yöntemleri içerisinden bir veya birden fazla yöntemin bir kombinasyonunu seçmek, organizasyonun ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine ve iş analizi sürecinin hedeflerine bağlıdır. Tipik olarak, tüm yöntemler temel işle ilgili bilgileri toplamaya odaklanır, ancak kombinasyon halinde kullanıldığında gizli veya gözden kaçan bilgileri ortaya…
 • İş Yerinde Disiplinin ve Dakikliğin Önemi
  Disiplin ve dakiklik, bir profesyonelin başarılı olması için gereken en önemli iki özelliktir. Disiplin, bireylerin işyerinde kabul edilebilir bir şekilde davranmasını ve ayrıca kuruluşun kural ve düzenlemelerine uymasını sağlar. Disiplinli bireyler sadece profesyonel anlamda değil kişisel yaşamlarında da başarılıdırlar. Disiplinli çalışanlar sadece üstleri tarafından değil, diğer çalışanlar tarafından da beğenilir…
 • Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli
  Kuruluşlar, çalışanlarını çeşitli düzeylerde ve çeşitli beceriler, davranışsal ve teknik konularında eğitmek için büyük miktarda para harcarlar. Her yıl, bireysel öğrenme stillerini denemek ve karşılamak ve eğitimi daha etkili hale getirmek için yeni araçlar tasarlanmaktadır. Sonuçta bir organizasyon harcaması ve aynı şekilde geri dönüşü ile ilgilenir! Wisconsin Üniversitesi fahri profesörü…
 • eğitim Eğitim ve Geliştirme
  Eğitim ve geliştirme, insan kaynakları gelişiminin hayati bir parçasıdır. Sürekli artan rekabete, müşterinin kalite ve hizmet beklentisinde artışa ve ardından maliyetleri düşürme ihtiyacına neden olan teknolojinin ilerlemesinin ardından her zamankinden önemli bir rol üstleniyor. İşçileri yeni işlere hazırlamak için küresel olarak da daha önemli hale geliyor. Bu yazıda, ortaya çıkan…
 • Katılımcı Yönetim Katılımcı Yönetimin Özellikleri
  Bazı şirketler için katılımcı yönetim hala yabancı bir konudur. Yöneticiler çalışanlarına patronluk tasladılar ve ne yapmaları gerektiği söylendi. Şirkette karar verme yetkileri hiçbir zaman olmadı. Bu durum yavaş yavaş, zaman değişiyor ve çalışanlar, kuruluşun karar alma sürecine katılmaya teşvik ediliyor. Yönetim, onları organizasyonel süreçleri çok daha verimli hale getirebilecek fikir…
 • takım motivasyonu Takım Motivasyonu – Takımı Motive Etmek İçin İpuçları
  Ortak bir hedefe giden bir grup, ekip olarak motive edildiğinde en iyi performansı verecektir. Takım motivasyonu, ekip üyelerinin ihtiyaç ve gereksinimlerinin ekip tarafından ne kadar iyi karşılandığına göre belirlenir. Etkili takım motivasyonu için bazı ipuçları aşağıdaki gibidir: Ekibin amacı, ekip üyelerinin ihtiyaçları ve gereksinimleri ile uyumlu olmalıdır.Ekibin misyonunu yazılı olarak…
 • 6 sigma araçları Süreç İyileştirme Adımları
  Süreç iyileştirme; işletmelerin iş süreçlerinin ve organizasyonel yapılarının yapılacak inceleme ve analizler sonucunda, uygulanacak olan belirli yöntemler ile döngü sürelerini azaltmak, maliyetleri düşürmek, kalite ve is performanslarında artış sağlamak amacı ile yapılan, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen çalışmadır. Örgütler süreç iyileştirilirken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket ederler: Sadeleştirme Bu…
 • proke kapsam yönetimi Proje Kapsam Yönetimi
  Proje yönetimi bilgi alanlarından biri de kapsam yönetimidir. Kapsam (Scope), bir proje şeklinde sağlanacak ürünlerin, hizmetlerin ve sonuçların toplamıdır. Proje bağlamında kapsam terimi iki farklı anlama gelir; Ürün Kapsamı: Bir ürün, hizmet veya sonucu tanımlayan özellikler ve fonksiyonlarProje Kapsamı: Belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet veya sonucu teslim…
 • iş analizi araçları İş Analizi Araçları
  İş analizi araçları, işe alma ve seçme, eğitim ve geliştirme ihtiyaç analizi, performans analizi ve değerlendirme, iş değerlendirme, iş rotasyonu, zenginleştirme ve büyütme, doğru bir iş-birey uyumu oluşturma ve yeteneklerin giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi dahil olmak üzere diğer tüm yönetim faaliyetlerini destekler. Süreç, tüm bu önemli yönetim faaliyetlerinin temelidir, bu…
 • Katılımcı Yönetim 2 Katılımcı Yönetim Temel Anlayışı
  Katılımcı Yönetim, çalışanların kuruluşun karar verme sürecine aktif olarak dahil olduğu açık bir yönetim biçimidir. Konsept, insan aklının önemini anlayan ve çalışanları ile güçlü bir ilişki arayan yöneticiler tarafından uygulanır. Çalışanların müşterilerle doğrudan ilgilenen ve onların ihtiyaçlarını karşılayan kolaylaştırıcılar olduğunu anlarlar. Pazardaki rekabeti yenmek ve rekabette öne geçmek için bu…
 • Standart Sapma Nedir?
  Standart sapma bir dağılımdaki varyasyonu ölçmek için kullanılan bir istatistiksel veridir. Standart sapma, “her veri noktasının tüm veri setinin ortalamasından ortalama uzaklığı” olarak düşünülebilir. Her noktanın ortalama değerden olduğu mesafenin karesini ekleyin ve popülasyondaki nokta sayısına veya 1 eksi bir örneklem için veri noktası sayısına bölün, ardından cevabın karekökünü alın.…
 • performans yönetimi Performans Yönetim Sistemi Nedir, Süreçleri Nelerdir?
  Performans değerlendirme çalışanın performansını yetkinlik, hedef ve diğer veriler tarafından ölçümlemesini sağlar. Performans yönetim sistemleri ise  ölçümlenen verilerin kullanılmasını hedefler. Performans Yönetim Sistemi  İle Performans Değerlendirme  Arasındaki Fark Nelerdir? Performans Yönetim Sistemi   yöneticiler tarafından çalışana sürekli geri bildirimler verip, sonuçların izlenmesi ve çalışanın gelişmesini hedefler. Performans değerlendirme  ise çalışanın…
 • iç müşteri memnuniyeti İç Müşteri Memnuniyet Anketi Nedir?
  Şirketlerin ürün veya hizmet departmanları yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları operasyonel faaliyetleri ile lokasyonların idamesinde çalışanlara daha rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratılabilmesi için belli başlı prosedürler yaratır ve bu prosedür ve bütçe imkanları çerçevesinde uygulamaları yürürlüğe koyarlar. Şirket içi birimlerin iç tedarikçilerinden memnuniyeti “İç Müşteri Memnuniyet Anketleri” ile test…
 • yargitay-kararları-600x400 Devamsızlık Nedeniyle Fesih, Devamsızlığın İspatı
  Devamsızlık tutanak ve tanıkla ispat edilebilir, SGK’ya devamsızlık nedeniyle bildirilmeyen gün diğer nedenler şeklinde girilmesinin sonuca etkisi yoktur, Çalışma ve İş Kurumunun kıdem tazminatına hak eder görüşünün de mahkeme açısından bağlayıcı etkisi yoktur. 22. Hukuk Dairesi  2018/9802 E., 2018/16615 K. DAVA TÜRÜ: İTİRAZIN İPTALİ, Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen…
 • İş Akdinin Karşılıklı Sonlandırılması
  Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesinin de mümkündür. T.C. YARGITAY9.Hukuk DairesiEsas:  2009/39904Karar: 2010/37228Karar Tarihi: 10.12.2010 ÖZET: Somut olayda, işyerinde şoför olarak çalışan davacı işçinin dilekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatının tarafına ödenmesi kaydı ile görevinden…
 • İşe İade Kararlarının Uygulamasında Vergi Ve Sgk Primi Kesintisi
  4857 Sayılı İş Kanunu 20. Madde uyarınca iş akdinin feshine itiraz ederek  dava açan işçilerin, açmış oldukları dava kabul edilir ve feshin geçersizliğine karar verilirse; İş Kanunu 21. Madde uyarınca, kararda işçi işe başlatılmaz ise ödenecek tazminat miktarı da belirtilir.  Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye, en çok dört…
 • Eşit İşe Eşit Ücret Eşit İşe Eşit Ücret
  İşveren kural olarak işyerinde çalışan işçilere eşit işlem yapmak, eşit çalışma koşullarını uygulamak zorundadır. İşveren, haklı bir neden olmadıkça farklı davranmama, sosyal yardım ve parasal menfaatlerinden eşit olarak yararlandırma borcu altında olup, kamu düzenine dair eşit işlem borcunun re'sen gözetilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. YHGK, T.22.2.2017, E.2015/9-305, K.2017/323 “Eşitlik, hukuk ve adaletin…
 • Performans Ölçümü Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. Stratejik plan, organizasyon için performans hedefleri sağlar; kurumsal yönü belirler. Stratejik plan, organizasyonun tüm seviyeleri için ne sıklıkla performans ölçüm hedefi belirler? Cevap, sık sık değil. Sonuç olarak, kuruluşun…
 • Proje yönetiminde insan Proje Yönetiminde İnsan ve Davranışlar
  Proje yönetiminde düşünme sürecinin tuzağına düşmek kolaydır, her şeydir, özellikle de köklü süreçlerin olduğu bir ortamda bir rol üstlenirseniz; Bir işte yeniyseniz, iyi bilinen bir rotayı takip etmek daha da kolaydır. Ancak süreçler, doğru süreçlerse önemli olsalar da, başarılı proje yönetimi hikayesinin yalnızca bir parçasıdır. Proje yönetiminde süreçler dışında önemli…
 • iş analizi ve iş değerlendirmesi İş Analizi ve İş Değerlendirmesi
  İş analizi ve değerlendirmesi nedir? İş analizi, belirli bir işin içeriğini ayrıntılı olarak belirleme, böylece işle ilgili görevleri, sorumlulukları, sorumlulukları ve becerileri açıkça tanımlama sürecidir. İş analizinin önemli bir yönü, analizin kişiye değil, işe yapılmasıdır. İş analizi süreci iki veri setiyle sonuçlanır: İş Tanımı İş unvanı, işle ilgili görevler ve…
 • Planlama ve Kontrol Arasındaki İlişki Planlama ve Kontrol Arasındaki İlişki
  Planlama ve kontrol, iki ayrı yönetim işlevidir, ancak bunlar yakından ilişkilidir. Her ikisi de birbiriyle çakışıyorsa faaliyetlerin kapsamı gözden geçirilmelidir. Planlamanın temeli olmadan, kontrol faaliyetleri temelsiz hale gelir ve kontrol edilmezse, planlama anlamsız bir egzersiz haline gelir. Kontrolün olmadığı durumlarda hiçbir amaca hizmet edilemez. Bu nedenle planlama ve kontrol birbirini…
 • Planlamanın Avantajları Planlamanın Avantajları
  Planlama, yönetimi hedeflere göre kolaylaştırır. Planlama, hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Planlamanın avantajları bu yazıda özetlenmiştir. Planlamanın Avantajları Nelerdir? Planlama, yönetimi hedeflere göre kolaylaştırır.Planlama, hedeflerin belirlenmesi ile başlar.Çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirileceği amaçları vurgular.Aslında, hedefleri daha net ve spesifik hale getirir.Planlama, çalışanların dikkatini işletmenin amaçlarına veya hedeflerine odaklamaya yardımcı olur.Planlamadan bir organizasyonun kılavuzu…
 • Takım Çalışması ve İşyeri Verimliliği
  Ekip, benzer becerilere, bilgiye, uzmanlığa ve uzmanlığa sahip kişilerin aynı veya ilgili görevleri yerine getirmek için ortak bir platformda bir araya geldiği bir grup olarak tanımlanır. Takım çalışması, çalışanları ortak bir hedefe ulaşmak için yeteneklerine göre katkıda bulunmaya, yani görevleri istenen zaman çerçevesinde tamamlamaya teşvik eder. İşin zamanında teslim edilmesini…
 • CRM Nedir?
  CRM nedir? Her şeyden önce CRM bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanması için birtakım unsurlar gerekmektedir. Bu çalışmada, belirtilen unsurlar,  birtakım önerilere yer vermektedir. Crm sistemi pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama yaklaşımıdır. Rekabet üstünlüğü elde etme konusunda işletmelere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Müşteri…
 • Histogram Nedir? Histogram Nedir?
  Histogramlar genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek ve belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmeyeceğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Histogramı çizebilmek için yatay eksene toplanan değerleri sınıflandırarak yazmak gerekmektedir. Her sınıfa…
 • satınalma süreçleri Temel Satın Alma Kuralları
  Kuruluşlar, satın alma faaliyetlerinde; ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlama, ihale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etme, sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanıma, objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma…
 • İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı?
  İş kazaları günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Bu konuda çalışanların ve işverenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. İşverenin, işyerinde, işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorunluluğu vardır. Peki, iş kazası geçiren işçi ne yapmalı? İş kazası geçiren işçi ne yapmalı? İş kazası geçiren işçinin öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak…
 • iş analizi İş Analizi ve Toplam Kalite Yönetimi (TQM)
  Toplam Kalite Yönetimi, ekip çalışması, dürüstlük, sürekli iyileştirme ve sürekli değerlendirme işleri ve bunların değerine odaklanan bir yönetim yaklaşımıdır. Öte yandan, iş analizi, her bir işi ayrı ayrı araştırmak ve işle ilgili bilgileri toplamakla ilgilenir. İş Analizi ve Toplam Kalite Yönetimi oldukça ilişkili kavramlardır. Genellikle, süreç bir organizasyonda, özellikle İK…
 • Katılımcı Yönetimin Faydaları
  Katılımcı yönetim, yapılan ürünlere bitişik olan yöneticiler ve çalışanlar arasında yenilik ve bilgi paylaşımına izin verir. En yakın olanlar, kalite kontrol için daha iyi geribildirim verebilir, verimli üretim süreçleri tasarlayabilir ve bunun için strateji oluşturabilirler. Katılımcı yönetimin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: İnovasyon ve artan verimlilik: Problem çözme süreci ve yeni…
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri Nelerdir Yaratıcı Düşünme Teknikleri Nelerdir?
  Bazı insanlar her zaman yeni fikirler üretebiliyorken ve yaratıcı düşünebiliyorken diğerleri neden bunu yapmak için mücadele ediyor? Aslında bu durumun sırrı yaratıcı düşünme tekniklerinde yatıyor. Yaratıcı düşünme becerileri kesinlikle sadece sanatçılar ve müzisyenler gibi yaratıcılık gereksinimi olan meslekler yönünden düşünülmemelidir. Herkes zaman zaman yaratıcı düşünceden yararlanabilir. Kendinizi yaratıcı bir insan…
 • referans sorgulama-600x400 Referans Sorgulama Formu
  İş yaşamında referans göstermek kredi çekerken kefil göstermeye benzer. Bir işe girmek istiyorsanız iş başvuru formunuzda ya da özgeçmişinizde mutlaka referans göstermeniz gerekmektedir. Göstermiş olduğunuz referansların aday hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşleri işe alınıp alınmayacağını belirler. Referans kontrol formu nedir? İnsan kaynakları uzmanları işe başvuran adayın referanslarını kontrol etmek…
 • İş Rotasyonunun Dezavantajları
  İş rotasyonu, bireylerin alanlarının ötesinde bilmesine ve çalışmasına ve ayrıca diğer ekip üyelerinin uzmanlık ve bilgisinden yararlanmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. Çok vasıflı bir çalışan, yalnızca maaş karşılığında çalışan ve hayattaki zorlukları kabul etmekten nefret eden birine kıyasla daha fazlasını sunar. Diğer tüm süreçler gibi iş rotasyonunun da bazı dezavantajları…
 • işe alım türleri İşe Alım Türleri
  İşe alım türleri "İç ve dış Alım" olmak üzere iki farklı çeşittir: İç İşe Alım Organizasyon içinde yer alan bir işe alımdır. İç işe alım kaynakları, bir kuruluş tarafından kolayca elde edilebilir. İşe Alım Türleri içerisinde iç işe alım kaynakları temel olarak üç tanedir: Mevcut çalışanların transferleri, Mevcut çalışanların terfileri,Eski…
 • Planlamanın Özellikleri
  Planlama hedef odaklıdır. İstenilen iş hedefine ulaşmak için planlama yapılır. Planlama hedef odaklıdır.İstenilen iş hedefine ulaşmak için planlama yapılır.Belirlenen hedefler genel kabul görmelidir, aksi takdirde bireysel çabalar ve enerjiler yanlış yönlendirilir ve yanlış yönlendirilir.Planlama, istenen hedeflere hızlı ve ekonomik bir şekilde götürecek eylemi tanımlar.Çeşitli faaliyetlere yön duygusu sağlar. Örneğin. Maruti…
 • Ödül Sistemleri ve Politikaları
  Belki de herhangi bir organizasyondaki en önemli husus, mevcut ödül sistemidir. Bunun nedeni, çalışanların hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaması ve diğer yandan kuruluşların bir yardım şovu düzenlememesidir. Bunun anlamı, çalışanlar ve kuruluşlar arasındaki sözleşme yükümlülüklerinin ne kadar iş yapılacağı ve yapılan iş için ne kadar ücret ödeneceği ile ilgili olmasıdır. Dolayısıyla…
 • Eğitim Yatırımı Geri Dönüş Analizi Eğitim Yatırımı Geri Dönüş Analizi
  Eğitimin faydalarını değerlendirmek ve bunu rakamlarla ifade edebilmek çok önemlidir. Eğitimin bir bedeli vardır ve bu nedenle herhangi bir kuruluş Eğitim Yatırımı Geri Dönüş Analizi yapmalı ve yatırımın geri dönüşünü (ROI) bilmelidir. Eğitim Maliyetleri Nelerdir? Kuruluşlar, eğitimin faydalarını sayılar ve kar açısından değerlendirmek için farklı yöntemler kullanırlar. Sık kullanılan yöntemlerden…
 • Çalışanlar için Motivasyon İpuçları
  Çalışanlar, bir organizasyonun yapı taşlarıdır. Örgütsel başarı, çalışanların ortak çabalarına bağlıdır. Çalışanlar, motive olduklarında kurumsal büyümeye toplu olarak katkıda bulunacaklardır. Aşağıda, bir organizasyondaki personeli / çalışanları motive etmek için bazı ipuçları verilmiştir: Kendinizi değerlendirin - Personelinizin davranışını motive etmek, cesaretlendirmek ve kontrol etmek için, bir yönetici olarak kendi davranışınızı anlamak,…
 • iş kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri
  İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı  İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir. 4857 Sayılı Kanunda İşçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: İşçi…
 • kıyaslama Kıyaslama (Benchmarking)
  Kıyaslama bir sistemin sürecine bakarak bunun başka bir sisteme uygulanmasıdır. Bu işlem kıyaslama yapan ile yapılan arasında gerçekleşecek alışverişe benzetilebilir. Buradaki kilit nokta kazan-kazan olayının gerçekleşmesidir. “Organizasyonlar birbirlerinin uygulamalarından nasıl faydalanabilirler?” Diğer önemli bir husus kıyaslamanın departmanlar arası ve organizasyonlar arası yapılabileceğidir. Departmanlar arası yapıldığında departmanlar süreçlerini ortaya koyarak diğer…
 • beyin fırtınası, Beyin Fırtınası Tekniği
  Beyin fırtınası genellikle işletmelerdeki profesyonellerin yeni ve benzersiz fikirler üretmek için kullanabileceği harika bir teknik olarak lanse edilir. Bu teknik genellikle diğer problem çözme ve fikir üretme teknikleri ile birbirinin yerine kullanılır. Beyin fırtınası günlük iş dünyası sözlüğünün bir parçası haline gelmiştir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Beyin Fırtınası…
 • İşe Başlatmama Tazminatı
  İşçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel olduğu andır. Bahsi geçen tazminat yönünden faize hak kazanmak için, kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. İşe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olmakla uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİEsas Numarası: 2007/38730Karar Numarası: 2009/7345Karar Tarihi: 18.03.2009 İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA UYGULANACAK…
 • İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır?
  Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Altıncı İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515-2003/1112 sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı SSK vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.04.2004 gün ve 2004/501-3531 sayılı ilamı ile;… YargıtayHukuk Genel KuruluEsas No: 2004/21-529Karar No: 2004/527Tarihi: 13.10.2004 Sigortalının işyerinde çalışmakta iken…
 • Yurtdışı Borçlanma
  Sigortalılara yurtdışında geçen çalışmalarını borçlanabilme olanağı veren 3201 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü uyarınca değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi için tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması aranmaktadır. T.C. YARGITAYHukuk Genel KuruluEsas:  2010/10-471Karar: 2010/439Karar Tarihi: 29.09.2010 HİZMET TESPİTİ DAVASI – ALMANYADA İLK DEFA SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRK SOSYAL…
 • Sendika Emsal Ücretin Sendikaya Sorulması
  Diğer belirleyici özellikler belirtilmek suretiyle ilgili meslek örgütlerinden sorulmak suretiyle de ücret miktarı belirlenebilir. Belirtilmelidir ki, meslek örgütlerince bildirilen ücret miktarları, tarafları ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olmayıp, diğer bilgi ve belgelerle de desteklenmeleri gerekir. Davacının yaptığı işe ve kıdemine uygun olması nedeniyle, sendika tarafından bildirilen ücret esas alınmak suretiyle hüküm…
 • Başarılı İş Rotasyonunun Planlanması ve Uygulanması
  İş rotasyonunda planlama çok önemlidir. Diğer kuruluşlar da aynı şeyi yapıyor diye iş rotasyonunu uygulamayın. İş rotasyonunun çalışanlarınıza gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını öğrenin. İş rotasyonunun kuruluş için yararlı olup olmayacağına karar vermede işin doğası da önemli bir rol oynar. Örneğin, her departmanın her süreç hakkında ayrıntılı bilgiye sahip yetenekli çalışanlara…
 • İş Rotasyonunun Faydaları
  İş rotasyonu, İK stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için etkili bir araç olarak kabul edilir. Çalışanları, maksimum sonuçları verebilecekleri doğru yere yerleştirmekle ilgilidir. Günümüzün son derece rekabetçi dünyasında, bu, yüksek değerli bir çalışanın kuruluş içinden anında değiştirilmesini bulmak için en iyi strateji olarak kanıtlanabilir. En uygun kişileri bulmak ve onları…
 • Yönetimin Denetim Süreci
  Bir yönetim işlevi olarak denetim aşağıdaki adımları içerir: Standartların oluşturulması Standartlar, iş fonksiyonu sırasında gerçekleştirilmesi gereken planlar veya hedeflerdir. Performansı değerlendirmek için kriterler olarak da adlandırılabilirler. Standartlar genellikle ikiye ayrılır: Ölçülebilir veya somut Ölçülebilen ve ifade edilebilen standartlara ölçülebilir standartlar denir. Maliyet, çıktı, harcama, zaman, kar vb. Şeklinde olabilirler. Ölçülemez…
 • Yönetimin Organizasyon Fonksiyonu Yönetimin Organizasyon Fonksiyonu
  Yönetimin organizasyon fonksiyonu, planlamayı takip eden yönetimin işlevidir. İnsan, fiziksel ve finansal kaynakların senkronizasyonunun ve kombinasyonunun gerçekleştiği bir işlevdir. Üç kaynak da sonuç almak için önemlidir. Bu nedenle, örgütsel işlev, bir kuruluş işleyişi için aslında önemli olan sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. “Organizasyon, kaygının rol pozisyonlarını, ilgili işleri ve yetki…
 • Yönetimin Planlama İşlevi
  Planlama, ileriye bakmak ve izlenecek gelecekteki eylem planlarını belirlemek anlamına gelir. Bu bir hazırlık adımıdır. Belirli bir işi kimin, nasıl ve ne zaman yapacağını belirleyen sistematik bir faaliyettir. Planlama, gelecekteki eylem planlarına ilişkin ayrıntılı bir programdır. Haklı olarak, "İyi plan yarım yapılmıştır" deniyor. Bu nedenle planlama, etkili koordinasyon, katkı ve…
 • Bireysel Gelişim Planı Oluşturma Adımları
  Bireysel gelişim planı, çalışan gelişiminde önemli bir rol oynar. Bireysel gelişim planı genellikle hem çalışan hem de işveren tarafından, bir çalışanın becerilerini geliştirmek ve hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümesine yardımcı olmak için kuruluşun yapması gereken tüm girişimlere göre hazırlanır. Bireysel gelişim planları genellikle iyi yazılır ve bu nedenle…
 • Motivasyonel Zorluklar Motivasyonel Zorluklar
  Motivasyon, kitaplarda yönetimin basit bir işlevi gibi görünmektedir, ancak pratikte daha zordur. Motivasyonun zorlu bir iş olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir: Motivasyonun zorlu bir iş olmasının temel nedenlerinden biri değişen iş gücünden kaynaklanmaktadır. Çalışanlar, çeşitli ihtiyaç ve beklentilerle organizasyonlarının bir parçası olurlar. Farklı çalışanların farklı inançları, tutumları, değerleri, geçmişleri ve düşünceleri…
 • Robotik Devrimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi
  Pek çok uzman, robotik devriminin ve otomasyon trendlerinin düşündüğümüzden daha erken geleceğini ve kuruluşların robotların ve yapay zekanın işgaline hazırlanmasının zamanının geldiğini öngördü. Yaklaşan Otomasyon ve Robotik Devrimi İşlerin yaklaşık %60'ının otomasyon ve robotlar tarafından yapılacağı bir senaryoda, İnsan Kaynakları Yönetimi alanının, büyük iş kayıplarının yanı sıra yeniden beceri ve…
 • Özgeçmiş Formatı Nasıl Olmalı Özgeçmiş Formatı Nasıl Olmalı?
  İş tecrübesini ön plana çıkarmayan fonksiyonel veya hedefe yönelik özgeçmiş formatı, en uygun format özelliğini taşımaktadır. Özgeçmiş formatı yeni mezunların kendilerini tam anlamı ile ifade etmelerini sağlar. Yeni Mezunların İçin Özgeçmiş Formatı Üniversite hayatınızda yaptığınız işler (part-time iş tecrübelerinizi ve stajları da ilave edebilirsiniz) konunuzla ilgili edindiğiniz veya sosyal tecrübelerinizi…
 • Oryantasyonun amacı Oryantasyonun Amacı Nedir?
  Oryantasyonun amacı yeni bir çalışana organizasyonda rahat ve etkili bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaktır. Yeni işe alınanların işlerine, meslektaşlarına ve şirkete girişinin planlanmasıdır. Tipik olarak, oryantasyon üç tür bilgiyi aktarır - (i) günlük iş rutini hakkında genel bilgiler; (ii) firmanın geçmişinin, kurucu babalarının, hedeflerinin, operasyonlarının ve ürünlerinin…
 • Hipotez Testi Hipotez Testi ve ANOVA
  Genel olarak hipotez, karşılaşılan özel duruma ilişkin bir önermedir. İstatistiksel hipotez, bir araştırmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin değeri hakkında ileri sürülen ve doğruluğu, geçerliliği bu parametre(ler) hakkında bilgi üreten istatistik(ler)den ve bu istatistik(ler)in örnekleme dağılımıyla ilgili bilgilerden yararlanarak araştırılan önermelerdir. İstatistiksel hipotezler bir ya da daha fazla…
 • 6 Sigma ve Süreç Yönetimi 6 Sigma ve Süreç Yönetimi
  Süreç yönetimi Altı Sigma ile ortak birçok amaç paylaşmaktadır. Süreç yönetimi, süreç iyileştirmek için kalite metotlarının kapsamlı düzenlemelerini uygulamaya koymaktadır. Süreç yönetimi maliyet, verimlilik ve çevrim zamanı ölçümlemelerine odaklanmakta, ancaksüreç yeterlilik ya da süreç performans kararlılığına yeterli ilgiyi göstermemektedir. Süreç yeterlilik Altı Sigma’nın başlangıç noktasıdır. Altı Sigma süreç yeterliliğini ve…
 • İşe İade Davasında Hükmedilen Ücret Ve Tazminat’ın Faiz Başlangıç Tarihi
  İşçinin çalıştırılmadığı süre için kararın kesinleşmesine kadar hesaplanacak olan en çok dört ayla sınırlı ücret alacağı da, işçinin işe iade kararının kesinleşmesinden sonra süresi içinde işverene başvurduğu anda muaccel olan bir alacaktır. Bu alacak için de faize karar verilmesi hatalıdır. Yargıtay 9- Hukuk DairesiEsas No.: 2003/12442Karar No.: 2003/13123Tarih: 8.7.2003 Karar…
 • İşçinin İşverene Verdiği Zararlardan Sorumluluğu İşçinin İşverene Verdiği Zararlardan Sorumluluğu
  İşçinin 'şverene verdiği zararlardan sorumluluğu için şççinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yükümlülükleri değil, kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. "İşçinin sorumluluğu" başlıklı TBK md.400 hükmü şöyledir;  "İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun…
 • Vardiyalı Çalışmalar Vardiyalı Çalışma Nedir?
  Vardiya adı verilen sistemin yasal olarak ismi postalar halinde çalışmaktır. Buna göre vardiyalı çalışma, işin niteliği nedeniyle sürekli çalışılması gerektiği için, birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılması veya nöbetler halinde işçi postaları çalıştırılması anlamına gelir Gece çalışması, en geç saat 20:00 ile en erken 06:00 arasındaki en fazla 11 saatlik dönemdir ve…
 • İşe Alım Sürecinde İş Analizi İşe Alım Sürecinde İş Analizi
  1980'lerden bu yana iş dünyasında büyük bir değişim gözlemlendi. Yapılandırılmış işler, paketlenmiş veya sabit çalışma programları, erkek egemen çalışma kültürü ve aile müdahalesinin olmaması yavaş yavaş azalmaya başladı. İş uygulamalarında olduğu kadar işe alım sürecinde iş analizi önemli bir kavram haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler ve çalışanlar, modernizasyonun,…
 • yöneticinin rolü Yöneticinin Rolü
  Yöneticinin rolü bir işletmede nedir? Yöneticilik, işyerinde astları işletme düzeyinde yönetmek anlamına gelir. Yönetici, yönetim ekibinin bir parçasıdır ve birinci kademe yöneticilerinin atamasına sahiptir. Üretkenliğe ulaşmaya yardımcı olan birçok işlevi yerine getirmesi gereken bir kişidir. Bu nedenle amir, yürütme düzeyinde önemli bir role sahip tek yönetici olarak çağrılabilir. Yöneticiyi çalışan…
 • Hat Organizasyonu
  Hat organizasyonu, idari organizasyonun en eski ve en basit yöntemidir. Bu tür bir organizasyona göre, bir endişede otorite yukarıdan aşağıya doğru akar. Komut satırı yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir. Bu organizasyonun skaler organizasyon olarak adlandırılmasının nedeni budur, yani skaler komuta zinciri bu tip idari organizasyonun bir parçası ve parselidir. Bu tür…
 • İş - hayat dengesi İş – Hayat Dengesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Bu aşırı rekabetçi zamanlarda, stres ve zorlanma, tüm profesyoneller için ortak endişe nedenleridir. Çoğu profesyonelin günde on iki saat ve daha fazla çalıştığı gerçeği göz önüne alındığında, (iş - hayat dengesi ya da dengesizliği ile) aşırı çalışma yaptıkları ve kendilerini stresli ve yorgun hissetmeye başladıkları doğaldır. İş - hayat dengesi…
 • çalışan gelişimi Çalışan Gelişimi ve Motivasyon
  Çalışan gelişimi, çalışanlarının becerilerini sürekli olarak geliştirmek ve mevcut bilgilerini zamanla yükseltmek için kuruluşlar tarafından başlatılan girişimleri ifade eder. Çalışan gelişimi faaliyetleri ve eğitimleri, bireyi kendine bağımlı hale getirir ve öngörülemeyen durumlara hazırlar. Eğitimler sonucunda çalışanlar, seviyelerini en iyi şekilde yerine getirebilir ve kuruma daha etkin katkı sağlayabilirler. Çalışan Gelişimi…
 • Katılımcı Yönetimin Performansa Etkisi Katılımcı Yönetimin Performansa Etkisi
  Katılımcı yönetimin performansa etkisi önemlidir. Katılımın en büyük ve geniş çapta kabul gören yararı, çalışanın artan iş sahipliğidir. Bir çalışan, işiyle daha iyi ilişki kurabilir ve bu, işteki performansı ve verimliliği artırır. Performansı artıran üç değişken mevcuttur. Bu değişkenler, katılımcı yönetimin bir parçasıdır. Onlara göre performansı toplu olarak artıran üç…
 • Öz Motivasyon İşyerinde Öz Motivasyon
  Öz motivasyon, bizi ilerlemeye devam etmeye iten bir güçtür. Senaryo ne olursa olsun, sürekli öğrenmeyi ve başarıyı teşvik eder. Kendi kendine motivasyon, hedeflerimizi gerçekleştirmenin ve ilerlemenin birincil yoludur. Öz motivasyon Nedir? Öz motivasyon insanın içindedir. Tüm güçlü yanlarımız ve değerlerimiz sayesinde kurulur. İlk seferden, ikincisinden ya da üçüncüsünden sonra hemen pes etmeyin.…
 • Finans Fonksiyonları
  Aşağıdaki açıklama, her bir finans işlevinin ayrıntılı olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Yatırım Kararı En önemli finans işlevlerinden biri, sermayeyi uzun vadeli varlıklara akıllıca tahsis etmektir. Bu faaliyet aynı zamanda sermaye bütçelemesi olarak da bilinir. Gelecekte maksimum getiri elde etmek için bu uzun vadeli varlıklara sermaye tahsis etmek önemlidir. Yatırım kararının…
 • proje-maliyet-yonetimi Proje Maliyet Yönetimi
  Proje yönetiminde kritik öneme sahip maddelerden bir tanesi de proje maliyet yönetimidir. Proje maliyet yönetimi, proje için onaylanmış bütçe ile projenin tamamlanması için gerekli planlamanın yapılmasını ve kontrol edilmesini kapsar. Proje maliyet yönetimi; maliyet yönetim planlanması, maliyet tahmin edilmesi, bütçenin belirlenmesi ve maliyet kontrolü gibi süreçleri içerir.  Süreç içerisinde yapılacak…
 • İşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez
  İş Kanunu 25/II-g maddesi gereğince, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı vermektedir. Devamsızlığın fesih sebebi olabilmesi…
 • Proje Yönetim Planı 5 Adımda Proje Yönetim Planı
  Sözleşmeler imzalandı, eller sıkıldı ve yeni bir proje resmi olarak devam ediyor, dümende sizinle. Ancak konu yeni bir proje planlamaya geldiğinde, tam olarak nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Peki proje yönetim planı hazır mı? Proje yönetim planı nedir? Görevlerin ne kadar süreceğini nasıl doğru bir şekilde tahmin edersiniz? Paydaş beklentilerini somut çıktılara…
 • İş Zenginleştirme – Anlam ve Faydaları
  Örgütler, sağlık için iyi olmayan yıpranma ısısıyla giderek daha fazla yüzleşiyorlar. Bir bireyi belirli bir iş için eğitmek için çok fazla zaman, para ve kaynak harcanır ve bu yatırımın getirisi sıfıra eşittir. Çoğu zaman insanların bıraktıkları para için değildir; ön saflardaki kadroların nedeni bu olabilir, ancak organizasyonel hiyerarşinin üst seviyelerine…
 • İş Rotasyonu – Anlam ve Hedefleri
  İş Rotasyonu, çalışanların bir organizasyonun tüm dikey yönlerine maruz kalması için düzenli aralıklarla iki veya daha fazla görev veya iş arasında kaydırıldığı bir yönetim yaklaşımıdır. Çalışanın doğru yere yerleştirilmesi için becerilerini ve yetkinliklerini test etmek amacıyla önceden planlanmış bir yaklaşımdır. Buna ek olarak, işin monotonluğunu azaltır ve onlara daha geniş…
 • İş Değerlendirmesi İlkeleri
  Kelimenin kendisinden anlaşılacağı üzere iş değerlendirmesi, kişiyi değil işi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bir organizasyon için işin değerini değerlendirme ve belirleme sürecidir. Değerlendirme her zaman görecelidir ve mutlak terimler değildir. Fikir, belirli bir işi organizasyondaki diğer işlere karşı değerlendirmektir, böylece çeşitli gruplara veya seviyelere karşı adil bir ücretlendirme sistemi kurulabilir. Kuruluşlar, bir…
 • Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim
  Merkezi Yönetim, karar verme yoğunluğunun birkaç elin elinde olduğu bir süreç olduğu söyleniyor. Alt düzeydeki tüm önemli karar ve eylemler, alt düzeydeki tüm konular ve eylemler üst yönetimin onayına tabidir. "Merkezileştirme", otoritenin organizasyondaki merkezi noktalarda sistematik ve tutarlı bir şekilde çekilmesidir. Merkezileştirmenin anlamı şunlar olabilir: Karar verme gücünün en üst…
 • Yetki Devri (Anlamı, Önemi ve İlkeleri)
  Bir yönetici, kendisine verilen tüm görevleri tek başına yerine getiremez. Hedeflere ulaşmak için, yönetici yetki devretmelidir. Yetki devri, yetki ve yetkilerin alt kademeye bölünmesi anlamına gelir. Yetki, işinizin bazı kısımlarını yapması için bir başkasına emanet etmekle ilgilidir. Yetki devri, etkili sonuçlar elde etmek için alt bölümlere ayrılma ve yetkilerin astlara…
 • Ödül Yönetimi: Performans Yönetiminin Temelleri
  Performans Yönetimine Bütüncül Bir Yaklaşım Bu makale, çalışanların işteki performansının bütünsel bir temelde değerlendirilmesi gerektiği önermesine dayanmaktadır. Kurumsal dünyada adlarını duyurmak isteyenler için, şirketlerin sizi iş performansına ve sergilediğiniz tavırlara göre yargıladıklarını hatırlamanız gerekir. Birincisi, tutarlı, tekrarlanabilir ve doğru sonuçlar sağlamakla ilgili olduğu için anlaşılması kolayken, ikincisi bazen hafife alınır.…
 • İş Yerinde Verimliliğe Yol Açan Faktörler
  Çalışanların işyeri verimliliği 'ni artırmada aşağıdaki faktörler önemli bir rol oynar: Açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar Çalışanların işyerinde iyi tanımlanmış rol ve sorumluluklara sahip olması gerekir. Bireylerin, seviyelerine en iyi şekilde katkıda bulunmaları gereken tüm alanlarda ve hangi becerilerin daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabileceği konusunda net olmaları gerekir. Görevlerinin…
 • Katılımcı Yönetimin Performansa Etkisi Katılımcı Yönetimin Hedefleri
  Katılımcı yönetim, çalışanları belirli organizasyonel hedeflere ulaşmaları için motive eden bir güç görevi görür. Bu yönetim tarzının arkasındaki ana fikir, yalnızca fiziksel sermaye kullanmak değil, aynı zamanda entelektüel ve duygusal beşeri sermayeden optimum şekilde yararlanmaktır. Bu, herkesin psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için insanları karar verme sürecine dahil etme sürecidir.…
 • İşyeri Motivasyonu İçin Havuç veya Sopa Yaklaşımı Artık İşe Yaramıyor
  "Bu işteyim çünkü başka seçeneğim yok." Şirketinizin bir çalışanının hissettiği şey buysa, bu ifadenin nasıl daha olumlu bir şeye dönüştürülebileceğini öğrenmek için okumaya devam edin. Bir çalışanın işini sevmesini sağlamak kimin sorumluluğudur? Bir çalışan - işveren, insan kaynakları uzmanları kulağa adil gelen farklı bir bakış açısına sahiptir. Çalışmayı birbirleri için…
 • İnsan Kaynakları Denetimi
  İnsan Kaynakları Denetimi, kuruluşun İnsan Kaynakları sisteminde yaygın olan mevcut uygulamaların, belgelerin, politikaların ve prosedürlerin kapsamlı bir nesnel ve sistematik doğrulaması yöntemidir. Etkili bir İnsan Kaynakları denetimi, İnsan Kaynakları işlevinin iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, kuruma sürekli değişen kurallara ve düzenlemelere uyumu sürdürmede rehberlik eder. Bu nedenle…
 • Sigma Kalite Seviyesi Nedir?
  Sigma Kalite Düzeyi, herhangi bir sürecin kapasitesinin nicel bir ölçüsünü sağlayan bir sayıdır. Genellikle Z veya SQL harfiyle gösterilir. Sürecin müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tanımlamak için kullanılabilir. Bu nedenle, Sigma Kalite Seviyesini hesaplamak için iki parça bilgiye ihtiyacımız var: müşteri gereksinimleri ve işlem performansı verileri. Bu modülde, farklı durumlar için…
 • çalışan memnuniyeti Çalışan Yönetimi & Çalışan Memnuniyeti Nedir?
  Çalışan Yönetimi  genel olarak çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasını hedefler. Çalışan Memnuniyetinin önemi çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde sürekliliği, çalışanın yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına olan organik ve…
 • Temel Satın Alma Kuralları Kamu Satınalma Terimleri
  Kamu ihalelerinde sıkca kullanılan terimler ve anlamları belirtilmiştir: Açık İhale UsulüBütün isteklilerin teklif verebildiği usulDanışmanDanışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini ihaleye çıkan kişi ya da kuruluşun yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, ihaleyi gerçekleştiren kişi ya da kuruluştan danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç…
 • teminat mektubu Geçici Teminat Nedir?
  Geçici Teminat Hakkında Genel Bilgi ve Geçici Teminat Oranı Geçici Teminat 4734 sayılı yasanın 33 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Geçici teminat, kişinin teklif ettiği bedeli esas alınarak belirlenir. Geçici teminat ile amaçlanan şey firmaların ihalelere afaki teklif vermelerinin önüne geçilmek istenmesidir İstekliler ihaleye verdikleri teklifin en az yüzde üçünü geçici…
 • düzeltici faaliyet isteği Düzeltici Faaliyet Kavramı
  Düzeltici faaliyet kavramı ilgili yönetim sistemine göre bir uygunsuzluğun veya bir olayın nedenini veya nedenlerini ortadan kaldırmak ve tekrar meydana gelmesini önlemek için gerçekleştirilen faaliyet olarak ifade edilir. Düzeltici faaliyetler, bütün yönetim sistemleri açısından uygulanması ve takip edilmesi beklenen bir uygulamadır. Düzeltici Faaliyet Nasıl Belirlenir Düzeltici faaliyetler, tanımda da belirtildiği…
 • deneme-suresi-600x400 Deneme Süresi Ne Kadar Olmalı?
  İş sözleşmesiyle bir işyerinde çalıştırılmaya başlanan işçinin, işyerini ve işvereni tanıyarak çalışma koşullarını inceleyebilmesi; işverenin de işçiyi tanıyıp işçinin çalışma sisteminin işyerine uygun olduğuna karar verebilmesi için, iş sözleşmesine yasada belirtilen esaslara göre deneme süresi konulup uygulanabilmektedir. İş sözleşmesinin belirtilen tarafları, bu sözleşmeye deneme süresi koyup koymamakta serbesttir. 4857 sayılı…
 • Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
  Kısa çalışma ödeneği özellikle corona virüs (Covid-19) olarak bilinen salgın hastalık sonrası oldukça gündeme gelmiştir. Corona virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporlarına göre 100’den fazla ülkede bir milyondan fazla teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. Bu virüs ülkemizi de ciddi şekilde etkilemiş ve virüs sebebiyle birçok iş yeri üretimi…
 • Engelli İşçi Çalıştırma İle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler
  Engelli, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık…
 • Cumartesi Çalışılmayan İşyerlerinde Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılacak?
  İş Kanunu 56. Maddesinde, “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmü ile Kanunda yıllık izin hesabında hangi günlerin izin süresinden sayılmayacağı belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu 53. Maddesi’nde  işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde…
 • analık izni Analık Halinde Kısmi Süreli Çalışma Nasıl Uygulanacak?
  10.02.2016 tarihli, 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan , 6663 sayılı Yasa’nın 21. Maddesi ile  İş Kanunu 74. Maddesinde  öngörülen izinlerin bitiminden sonra ebeveynlerden birisine  kısmi zamanlı çalışma hakkı getirilmişti. Aynı hak 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinenlere de tanınmıştı. Doğum veya evlat edinme halinde kullanılabilecek  kısmi zamanlı çalışma hakkının uygulanmasına…
 • İşyerinde Cinsel Taciz İşyerinde Cinsel Taciz
  Cinsel tacize uğrayan işçiler “tecavüze son verilmesi”, “tecavüzün önlenmesi” ve “tecavüzün tespiti” talepleriyle korunma amaçlı davalar açabilecekleri gibi, “maddi tazminat” ve “manevi tazminat” talepleriyle tazminat davaları da açabilirler. Bilindiği gibi “taciz” kelimesinin kökü Arapçada “aciz” kelimesinden gelmektedir. Cinsel taciz, sözlü ya da fiziksel olarak uygulanabilir ve karşısındaki kişiyi değersizleştiren, inciten…