Altı Sigma Proje Sözleşmesi

Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?

Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir.

Continue Reading Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
Pareto Diyagramı

Pareto Analizi Diyagramı

Pareto analizi diyagramı süreç problemlerinin sıklık yönünden soldan sağa azalan sırada grafiksel gösterimidir. Böylece Pareto Diyagramı hata çeşitlerinin sıklığını göstermektedir. Pareto diyagramı kullanılarak en ciddi hata belirlenebilmektedir.

Continue Reading Pareto Analizi Diyagramı
Pomodoro Tekniği

Pomodoro Tekniği Nedir?

Pomodoro tekniği nedir? Franscesco Cirillo’nun kullandığı domates şeklinde zamanlayıcıdan adını almıştır. Pomodoro tekniği  1980’lerde geliştirilmiş bir tekniktir. O zamandan bu yana çalışmakta sorun yaşayan milyonlarca insan tarafından kullanılan bir teknik olmuştur.

Continue Reading Pomodoro Tekniği Nedir?

PUKÖ Döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)

PUKÖ Döngüsü Kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.  W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik alanında doktora yapmıştır.

Continue Reading PUKÖ Döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)

PUKÖ Döngüsü Nedir?

PUKÖ Döngüsü olarak bilinen; “planla”, “uygula”, “kontrol et” ve “önlem al” ilkelerine dayanan metodoloji tüm proseslere uygulanabilir. Son yıllarda iş disiplinini, verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla maliyet ve iş kazalarını düşürmeye yönelik uygulanan PUKÖ döngüsü “daha iyiye” ulaşmak amacıyla uygulanan bir sistem olarak tanımlanabilir.

Continue Reading PUKÖ Döngüsü Nedir?