Pomodoro Tekniği

Pomodoro Tekniği Nedir?

Pomodoro tekniği nedir? Franscesco Cirillo’nun kullandığı domates şeklinde zamanlayıcıdan adını almıştır. Pomodoro tekniği  1980’lerde geliştirilmiş bir tekniktir. O zamandan bu yana çalışmakta sorun yaşayan milyonlarca insan tarafından kullanılan bir teknik olmuştur.

Continue Reading Pomodoro Tekniği Nedir?

PUKÖ Döngüsü Nedir?

PUKÖ Döngüsü olarak bilinen; “planla”, “uygula”, “kontrol et” ve “önlem al” ilkelerine dayanan metodoloji tüm proseslere uygulanabilir. Son yıllarda iş disiplinini, verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla maliyet ve iş kazalarını düşürmeye yönelik uygulanan PUKÖ döngüsü “daha iyiye” ulaşmak amacıyla uygulanan bir sistem olarak tanımlanabilir.

Continue Reading PUKÖ Döngüsü Nedir?
Eisenhower Matrisi Nedir

Eisenhower Matrisi Nedir?

Ahmet, mesleki sorumlulukları söz konusu olduğunda çok çalışkan. Gün boyunca zorlayarak, beklediğini ve genellikle daha fazlasını yaptığından emin oluyor. İş yerinde geç saatlere kadar oturmak, bütün gece çekilmek, profesyonel taahhütler için kişisel yükümlülükleri kaçırmak onun için çok yaygın bir deneyimdir. Peki, Eisenhower Matrisi nedir?

Continue Reading Eisenhower Matrisi Nedir?

6M Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramı

Balık kılçığı diyagramı oluşturmanın ilk adımlarından biri, bir süreç içindeki varyasyonlara katkıda bulunan faktörleri belirlemektir. Ishikawa, bu katkıda bulunan faktörleri imalat dünyasındaki 6M Analizi olarak tanımlıyor: insan, makine, yöntem, malzeme, ölçüm ve doğal çevre. 6M Analizi, tüm süreçlerdeki varyasyonu etkiler ve kılçığınızın ilk altı ana “kemiği” olarak işlev görür.

Continue Reading 6M Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramı