kıdem tazminatı nasıl alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı nasıl alınır? İşten kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir? Çalışanın aklını karıştıran sorular için cevap…

Continue Reading Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
Uyarı Cezası

Uyarı Cezası Ne Demek?

İşveren, işyeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan durumlarda ikaz etmek durumunda kalabilir. İşyerinde gerçekleşen bazı tatsız olaylar, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı, hatta işvereni haklı fesih yapmaya kadar götüren süreçler de dâhil olmak üzere, sık sık bu ihtarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uyarı cezası ne  demek? Ayrıntılar yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Continue Reading Uyarı Cezası Ne Demek?
Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim

Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Covid19 Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim, sorusu son günlerden sıkça sorulan soruluyor? Pandemi dolayısıyla iş yerlerinde uzun süreli kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulanması, işçi – işveren ilişkilerini olumsuz etkiledi. Kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmak isteyenlerin sayısı arttı. İşverence yapılan eşit davranma ilkesine aykırı uygulamalar da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturuyor.

Continue Reading Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Küçülme ve İşten Çıkarma Sürecini Yönetmek İçin Etkili İK Stratejileri

Kuruluşlar, çeşitli nedenlerle çalışanlarını serbest bırakır. Gönüllü çıkışlar veya başka yerlerde daha yeşil otlaklar aramak için kuruluşlardan ayrılan çalışanlar, süreç ve kullanılan İnsan Kaynakları stratejileri açısından bir spektrumda yer alır. Çalışanların disiplinsizlik ve şirket politikalarının ihlali nedeniyle istifa ettirildiği gönülsüz çıkışlar spektrumun diğer ucunu temsil eder.

Continue Reading Küçülme ve İşten Çıkarma Sürecini Yönetmek İçin Etkili İK Stratejileri
ikale sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Continue Reading İkale Sözleşmesi