Uyarı Cezası

Uyarı Cezası Ne Demek?

İşveren, işyeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan durumlarda ikaz etmek durumunda kalabilir. İşyerinde gerçekleşen bazı tatsız olaylar, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı, hatta işvereni haklı fesih yapmaya kadar götüren süreçler de dâhil olmak üzere, sık sık bu ihtarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uyarı cezası ne  demek? Ayrıntılar yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Uyarı Cezası Ne Demek?

İşverenin sözlü olarak personelin ikaz edilmesinin kanunlar önünde hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. İşverenin elini güçlendiren en önemli şeylerden biri, uyarıların usulüne uygun bir yol izlenerek verilmesidir.

Uyarı cezası ne demek? Uyarıların bir olaya ya da duruma/davranışa bağlı olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili iş kanununda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte Madde 19’da, işçinin sözleşmesini feshetmek isteyen işveren işçi hakkında bir iddiada bulunmuşsa, işçinin savunmasının alınması gerektiği belirtilmiştir.

İşyerinde uyarı yazısı demek? İşverenin  uyarı verme sürecinde yapılan tüm bildirimler ve formlar resmi makamlara karşı ispat niteliği taşımaktadır.

İş hukukunda işçi uyarı yazısı nasıl olmalıdır?

İşçiyi uyarı yazısı, işveren tarafından işçiye iş yeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan huylardan vazgeçirmek gibi sebeplerle ikaz etmek amacıyla kullanılabilir.

İşçinin davranışı hakkında olay tespit tutanağının tutulması ve işçinin yazılı savunmasının alınmasının ardından bu belge kullanılarak işçiye uyarıda bulunulabilir.

İşçinin davranışlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve muhtemel yargılama sürecinde kanıt olarak kullanılması açısından uyarının  yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Uyarı Cezası nasıl uygulanır?

İşçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı ya da iş yerinde kavga etmesi gibi durumlarda uyarı cezası uygulanır.

Yaşanan bir olumsuzluk bazen direkt olarak işten çıkarma sebebi olurken bazen de birden fazla kez tekrarlanması halinde işten çıkarma sebebi olabilecektir. Bu nedenle, iş akdini fesih etmeden önce söz konusu davranışın tekrar edilmemesi için uyarı cezası ile uyarılmalıdır.

Uyarı  yazısı işveren adına insan kaynakları biriminden gönderilebileceği gibi direkt olarak genel müdürlük ya da işveren tarafından da gönderilebilir. Uyarı mektubuna ek olarak, olaya şahit olmuş kişiler var ise bu belgeye şahitlerin isimleri yazılarak imzaları alınabilir.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan işçi uyarı mektubunun çıktısı alınmalı ve işveren tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden, posta yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile işçiye ulaştırılmalıdır.

Uyarı cezası ne demek? Yasal Dayanak

Türkiye’de İşçi Uyarı Yazısını özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır.

Ancak İş Kanunu’nun 98-108 maddeleri arasında İdari Ceza Hükümleri düzenlenmiştir ve İş Kanunu’nun 109. maddesine göre; İş Kanunu’ nda belirtilen bildirimlerin işçiye yazılı olarak bir mektup ile bildirilmesi gerekmektedir. • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 347
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 158
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 136
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 187
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. İndirme Sayısı: 792