Yarım Çalışma Ödeneği

İşkur Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?

İşkur Yarım Çalışma Ödeneği ve yarım çalışma hakkı çalışan kadınlara yakın zamanda verilmiş en önemli haklardan birisi olarak kabul edilmektedir. Kadın çalışanlara yeni verilen önemli haklardan birisidir. Yarım çalışma ödeneği için gerekli şartları sağlayan kadınlar işyerinde yarı zamanlı çalışarak tam maaş alabilmekteler.

Continue Reading İşkur Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?
iş disiplin cezaları

İşçi Disiplin Cezaları Nelerdir?

Bilindiği üzere devlet memurları için 657 sayılı kanunda disiplin cezaları öngörülmüştür. İşçinin işlediği fiilin ağırlığına göre belirlenen bu disiplin cezaları 657 sayılı Kanunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. İşçiler ise 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. İşçi Disiplin Cezaları Nelerdir…

Continue Reading İşçi Disiplin Cezaları Nelerdir?
kıdem tazminatı nasıl alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı nasıl alınır? İşten kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir? Çalışanın aklını karıştıran sorular için cevap…

Continue Reading Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
Yol izni nedir?

Yol izni nedir? Neye göre hesaplanır?

Yol izni nedir? Neye göre hesaplanır? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesinin son paragrafına göre, ”Yıllık ücretli izinleri işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek kişiler, istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüş süreci göz önüne alınarak, yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.” Çalışanlar kanunda belirtildiği gibi izne çıkacak kişiler ücretsiz yol izni isteme hakkına sahipler.

Continue Reading Yol izni nedir? Neye göre hesaplanır?
iş kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri

İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı  İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir.

Continue Reading 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri