İş Analizi Süreci

İş Analizi Süreci

İş Analizi Süreci nedir? Çalışanları beceri ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için nereye yerleştirmelisiniz? Organizasyonda yeni çalışan ihtiyacı nasıl belirlenir? Gereksiz işler nasıl ortadan kaldırılır? Gerçekçi performans ölçüm standartları nasıl belirlenir? İşler nasıl belirlenir ve bunları doldurmak için bir plan nasıl hazırlanır?

Bütün bunlar, uygun ve kapsamlı bir iş analizi ile etkili bir şekilde yapılabilir. Yöneticiler, kuruluşun insan kaynakları işe alımı, seçimi, performansı, memnuniyeti ve azaltılması ve ek sorumluluklar ve görevler ile ilgili gereksinimlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri gereken günlük şirket operasyonlarında bu tür zorluklarla uğraşırlar. Ve yanlış olma riskini önleyebilecekleri bir kapsam yok.

Belirli bir işi analiz etmenin etkili ve doğru bir süreci onlar için büyük bir rahatlamadır. Çalışanların doğru kalitesini sürdürmelerine, performanslarını gerçekçi standartlarda ölçmelerine, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını değerlendirmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur. İş analizi sürecini tartışalım ve amaca nasıl hizmet ettiğini öğrenelim.

İş Analizi Süreci

İş analizi teknik bir konu olmasından dolayı, iş analizini yapan kişilerin, belli bir bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip olması gerekir. İş analizi yapan kişilere “iş analisti” denir. İşletmelerde iş analistleri çalışanlarından olabileceği gibi daha profesyonel ve objektif olacağı için çoğunlukla danışmanlık yapan kişilerden destek alınması tercih edilir.

İş analisti, bir işi yapmakta olan personelden ve onların amirlerinden gözlem, mülakat, anket gibi yollarla edindiği bilgileri kendi uzmanlık bilgileriyle birleştirerek iş analizi yapar.

İş analizinde işi yapan personel değil, sadece işin kendisi analiz edilir. İş analisti, işi kimin yaptığına ve nasıl yapması gerektiğine karışmaz. O sadece, işin nasıl yapıldığını dikkate alır.

İş analizi, fiilen çalışan işçilerin iş başındaki çalışma davranışlarının objektif olarak ölçümüne dayalı olarak yapılmalıdır. Analistler işle ilgili bilgileri, mülakat veya anket yöntemleri kullanarak işi yapan işçinin kendisinden veya amirinden sağlayabilir veya gözlem yaparak elde edebilirler.

İş Analizinin Belirlenmesinin Amacı

Herhangi bir süreç, amacı belirlenip tanımlanana kadar boşunadır. Bu nedenle, sürecin ilk adımı, ihtiyacını ve istenen çıktıyı belirlemektir. İnsan çabalarını, enerjiyi ve parayı harcamak, İK yöneticileri verilerin neden toplanacağını ve bunlarla ne yapılması gerektiğini bilmediği sürece işe yaramaz.

İş Analizini Kim Yapacak?

İş analizi sürecindeki en önemli ikinci adım, bunu kimin yapacağına karar vermektir. Bazı şirketler kendi İK departmanları tarafından yapılmasını tercih ederken, bazıları iş analizi danışmanları işe alır. İş analizi danışmanları tarafsız tavsiyeler, yönergeler ve yöntemler sundukları için son derece yardımcı olabilirler. Konu bir işi analiz etmeye gelince, kişisel beğenileri ve hoşlanmadıkları şeyler yoktur.

İş Analizi Süreci Nasıl Yürütülmeli?

İş analizi sürecinin hangi şekilde yapılması gerektiğine karar vermek kesinlikle bir sonraki adımdır. Belirli bir işi araştırmak için tüm sürecin nasıl yürütüleceğine dair planlı bir yaklaşım gereklidir.

Stratejik Karar Verme

Şimdi stratejik karar verme zamanı. Süreçte çalışan katılımının kapsamına, toplanıp kaydedilecek ayrıntıların düzeyine, verilerin nereden toplanacağına, veri toplama yöntemlerine, bilgilerin işlenmesine ve toplanan verilerin ayrılmasına karar vermekle ilgilidir.

İş Analistinin Eğitimi

Sonraki adım, iş analistini sürecin nasıl yürütüleceği ve iş verilerinin toplanması ve yeniden kodlanması için seçilen yöntemlerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitmektir.

İş Analizi Sürecinin Hazırlanması

Bunu organizasyon içinde iletmek bir sonraki adımdır. İK yöneticilerinin, çalışanların iş analistine tam destek sunabilmesi için her şeyi doğru bir şekilde iletmesi gerekir. Aşama ayrıca belgelerin, anketlerin, görüşmelerin ve geri bildirim formlarının hazırlanmasını içerir.

Veri Toplama

Sonraki adım, çalışanların eğitim nitelikleri, işi yapmak için gereken beceriler ve yetenekler, çalışma koşulları, iş faaliyetleri, raporlama hiyerarşisi, gerekli insan özellikleri, iş faaliyetleri, ilgili görevler ve sorumluluklar ve çalışan davranışı dahil olmak üzere işle ilgili verileri toplamaktır.

Dokümantasyon, Doğrulama ve İnceleme

Toplanan verilerin gerçekliğini doğrulamak ve ardından gözden geçirmek için uygun dokümantasyon yapılır. Bu, belirli bir işi tanımlamak için kullanılan son bilgidir.

İş Tanımı ve İş Spesifikasyonunun Geliştirilmesi

Şimdi, toplanan verileri faydalı bilgilere ayırmanın zamanıdır. İş Tanımı, işin rollerini, etkinliklerini, görevlerini ve sorumluluklarını açıklarken, iş belirtimi, işi gerçekleştirmek için gerekli eğitim niteliği, deneyim, kişisel özellikler ve becerilerin bir ifadesidir.

Bu nedenle, iş analizi süreci, belirli bir işin değerini belirlemeye, insan yeteneğini mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya, gereksiz işleri ortadan kaldırmaya ve gerçekçi performans ölçüm standartları oluşturmaya yardımcı olur.


 • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 500
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 244
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 243
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 369
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. İndirme Sayısı: 961