İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur

İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? Disiplin Cezası Nedir?

İşyerinde çalışanlara huzurlu ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için, İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İş yeri disiplin yönetmeliği düzenlenirken iş kanunu göz önünde bulundurulmalıdır

İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur?

İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İşletmede Disiplin Kurulu’nun 4 asil üyeden oluşması, bu kişilerden 2’sinin işçi, 2’sinin işveren temsilcisi olması doğru olacaktır. Disiplin Kurulu’nun 2 yedek üyesinin bulunması ve bunların birinin işçi, birinin işveren temsilcisi olarak işletmede disiplin kurulu oluşturulur.

İşyeri Disiplin kurulu cezası nedir?

İşyerinde iç disiplini sağlamak ve çalışanlara huzurlu ve güvenli ortam oluşturmak için. İşyeri disiplin kurulu cezası nedir?  İşyeri yönetmeliklerinde,  işyeri kurallara aykırı fiil ve hareketlerde uygulanacak cezalar “Disiplin Cezaları” altında düzenlenmektedir. Hizmetlerin bir disiplin içinde gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla genellikle işyerlerinde uyarma, kınama, ücretten kesme ve işten çıkarma cezaları uygulanmaktadır.

1. Yazılı ihtar (uyarma),

2. Yazılı kınama,

3. Ücret kesme,

4. Yazılı ihtara rağmen aykırı fiilin tekrarında ve belirlenen diğer durumlarda tazminatsız işten çıkarma, olarak belirlenmektedir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve ilgili personelin sicil dosyasına işlenmektedir. Ayrıca gerekmesi durumunda iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi hükümlerine göre iş sözleşmesi feshedilebilmektedir.

İşyerinde disiplin cezası uygulaması nasıl olur?

İşyerinde disiplin cezaları ile ilgili uygulamaların yürütülmesi amacıyla bir disiplin kurulu oluşturulur. Bu kurulda işveren temsilcisi ve işçi temsilcilerinin yer aldığı dört kişilik bir ekip yer alır. Kurula daha fazla kişiden de oluşabilir.

İşyeri Disiplin kurulu, disiplin cezası gerektiren bir olay karşısında en geç 6 işgünü içinde toplanır ve gerekli kararları 6 işgünü içerisinde alır.

işyerinde disiplin cezası uygulaması nasıl olur?  Disiplin cezası fiilini sebep olan olayın gerçekleşmesinden sonra ilgili personelin amiri tarafından yazılı bir tutanağın hazırlanması bu tutanakta çalışanın tc kimlik numarası adı soyadı varsa çalıştığı bölümü ve olay tarihi ile disiplin sucunun yer aldığı bir evrakın altı iş gücün içinde hazırlanması gerekir. Disiplin kurulu üyelerine bu zaman zarfı içinde ulaştırılması gerekmektedir.

 • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  İçindekiler Altı Sigma Proje Sözleşmesi AlanlarıProje BaşlığıSiyah Kuşak / Yeşil KuşakProje Başlangıç ​​TarihiÖngörülen Proje Bitiş TarihiDüşük Kalitenin MaliyetiSüreç ÖnemiSüreç ProblemiSüreç SınırlarıProje hedefleriProses ÖlçümleriTakım üyeleriProje Zaman Dilimiİndirilebilir Proje Sözleşmesi Şablonu Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 250
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  İçindekiler Beyin Fırtınası Nedir?Yaratıcılık Nedir?Yaratıcı Düşünme Nedir?Yaratıcılık ve Beyin Fırtınası AraştırmalarıEtkili Beyin FırtınasıHarika Fikirler Dileklerden ve Düşlerden GelirFikirleri Bir Araya GetirmekTakımdaki Fikirleri Organize Etmek Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz.…
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  İçindekiler Stratejik Ölçümleri Departman Düzeyine Kadar BelirleyinPerformans Ölçülerinizi BasitleştirinDoğru Şeyleri Ölçün“Silo” Düşüncesinden KurtulunKuruluşunuzun Performansını Ölçme Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 88
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  İçindekiler Maliyetlerin TanımlanmasıSabit maliyetler: Değişken maliyetler: Başa Dönmek İçin Bir Fiyat BelirlemeFiyatlandırma YöntemleriFiyata Dayalı MaliyetlendirmeBaşabaş Analizi FormülüBaşabaş Analizi Sınırlamaları Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 99
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  İçindekiler İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesihSürekli rapor alan işçi tazminat alabilir mi?İşveren hastalanan veya rapor alan işçiyi işten çıkarabilir mi?Doğum rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?Raporlu işçi istifa edebilir mi?Gebe olan bir çalışan işten çıkarılabilir mi?Hamile kadın işten çıkarılırsa tazminat alır mı?İşverenin Hastalanan İşçiyi İşten Çıkarma Hakkıİşveren Yukarıdaki Şartlara Uymadan İşçiyi İşten Çıkarırsa Ne Olur…