Pert Şeması

PERT Şeması

PERT şeması, bir projenin zaman çizelgesinin grafiksel gösterimini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Program Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği (PERT), analiz için bir projenin bireysel görevlerini parçalara ayırır. PERT çizelgeleri, görev bağımlılıklarını belirledikleri için Gantt çizelgelerine tercih edilir olarak kabul edilir, ancak genellikle yorumlanması daha zordur.

Program Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği (PERT Şeması) Nedir?

PERT şeması ilk olarak 1957’de ABD Donanması Özel Projeler Ofisi tarafından Polaris nükleer denizaltı projesine rehberlik etmek için oluşturuldu.

PERT grafiği, proje olaylarını veya kilometre taşlarını temsil etmek için düğüm adı verilen daireler veya dikdörtgenler kullanır. Bu düğümler, çeşitli görevleri temsil eden vektörler veya çizgilerle bağlanır.

PERT şeması, yöneticilerin bir projeyi yönetmek için gereken zamanı ve kaynakları değerlendirmesine olanak tanır.

PERT Şeması Nasıl Çalışır?

PERT şeması, bir proje yöneticisinin bir projenin görevlerini analiz etmesine ve projedeki her bir görevi tamamlamak için gereken süreyi tahmin etmesine yardımcı olur. Bu bilgileri kullanarak, proje yöneticisi tüm projeyi tamamlamak için gereken minimum süreyi tahmin edebilir. Bu bilgi aynı zamanda yöneticinin bir proje bütçesi geliştirmesine ve projeyi gerçekleştirmek için gereken kaynakları belirlemesine yardımcı olur.

PERT grafiği, proje olaylarını veya kilometre taşlarını temsil etmek için düğüm adı verilen daireler veya dikdörtgenler kullanır. Bu düğümler, çeşitli görevleri temsil eden vektörler veya çizgilerle bağlanır.

Aynı üretim aşamasındaki ancak bir proje içindeki farklı görev hatlarındaki öğeler paralel görevler olarak adlandırılır. Birbirlerinden bağımsızdırlar, ancak aynı anda gerçekleşmeleri planlanır.

İyi yapılandırılmış bir PERT grafiği şuna benzer:

Pert Şeması
Pert Şeması

Bu çizelgelerin, en önemlisi bir projenin sonuçlandırılmasının ne kadar süreceğini öngören kendine özgü tanımları ve terimleri vardır. “İyimser zaman” en kısa süreyi ifade eder. “Kötümser zaman” mantıksal olarak alabileceği en uzun süredir. “En olası zaman”, en iyi durum senaryosunun makul bir tahminini gösterirken, “beklenen süre” sorunları ve engelleri açıklar.

PERT Grafiklerinin Avantaj ve Dezavantajları

PERT grafiği, proje yöneticilerinin bir projedeki görevlerin grafiğini çizmek için kullandıkları başka bir yöntem olan kritik yol analizine (CPA) benzer. İkisi arasındaki temel fark, bir PERT grafiğinin her proje aşamasını tahmin ederken çeşitli zaman dilimleri ve olasılık terimleri kullanmasıdır. Bir proje yönetimi aracı olarak, PERT çizelgeleri bazı belirgin avantajlar ve dezavantajlar sunar.

Pert Şeması Avantajları

PERT şeması, yöneticilerin bir projeyi yönetmek için gereken zamanı ve kaynakları değerlendirmesine olanak tanır. Bu değerlendirme, tüm proje boyunca üretimin herhangi bir aşamasında gerekli varlıkları izleme yeteneğini içerir.

PERT analizi, birden çok departmandan gelen verileri ve bilgileri birleştirir. Bu bilgi kombinasyonu, departman sorumluluğunu teşvik eder ve organizasyondaki tüm sorumlu tarafları belirler. Ayrıca proje sırasında iletişimi geliştirir ve bir kuruluşun stratejik konumlandırmasıyla ilgili projelere bağlanmasına izin verir.

Son olarak, PERT çizelgeleri what-if analizleri için kullanışlıdır. Proje kaynaklarının ve kilometre taşlarının akışıyla ilgili olasılıkları anlamak, yönetimin en verimli ve faydalı proje yolunu elde etmesine olanak tanır.

Pert Şeması Dezavantajları

PERT grafiğinin kullanımı son derece özneldir ve başarısı yönetimin deneyimine bağlıdır. Bu grafikler, bu nedenle güvenilir olmayan veriler veya maliyet veya zaman için mantıksız tahminler içerebilir.

PERT çizelgeleri son tarih odaklıdır ve bir projenin finansal konumunu tam olarak iletmeyebilirler. PERT çizelgesi emek yoğun olduğundan, bilgilerin oluşturulması ve sürdürülmesi ek zaman ve kaynak gerektirir. Bir PERT grafiğinin değerli olması için, sağlanan bilgilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve projenin ileriye dönük konumlandırılması gereklidir. • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 585
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 258
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 262
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 393
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. İndirme Sayısı: 978