satınalma yönetimi

İyi Bir Satınalmacı Nasıl Olmalı?

Satın alma sorumlusu kendisinden istenen ürün veya hizmeti istenen kalitede, maliyette hatta mümkünse daha düşük maliyetlerde ve terminde yani teslim süresinde satın almak durumundadır. Bölüm olarak satın alma departmanı firmadaki tüm bölümlerle ve piyasadaki hemen hemen tüm sektörlerle görev tanımı gereği ilişki içerisindedir. İşletme içi veya dışında birçok farklı yöneticiyle iletişim kurma, pazarlık yapma ve gereken prosedürlerin yerine getirilmesi, uygun bulunan malzemelerin temin edilmesi ve bunun gibi çeşitli kriterler satın alma departmanlarının işletme içindeki önemini bir kat daha fazla ortaya çıkarmaktadır.

Continue Reading İyi Bir Satınalmacı Nasıl Olmalı?
satınalma süreçleri

Temel Satın Alma Kuralları

Kuruluşlar, satın alma faaliyetlerinde; ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlama, ihale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etme, sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanıma, objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satın alma kurallarına uymak zorundadır.

Continue Reading Temel Satın Alma Kuralları
teminat mektubu

Geçici Teminat Nedir?

Geçici Teminat Hakkında Genel Bilgi ve Geçici Teminat Oranı Geçici Teminat 4734 sayılı yasanın 33 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Geçici teminat, kişinin teklif ettiği bedeli esas alınarak belirlenir. Geçici teminat ile amaçlanan şey firmaların ihalelere afaki teklif vermelerinin önüne geçilmek istenmesidir İstekliler ihaleye verdikleri teklifin en az yüzde üçünü geçici teminat olarak vermek zorundadırlar. 

Continue Reading Geçici Teminat Nedir?