İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi Nedir?

İşçi ve işveren arasındaki ilişki iş sözleşmesi ile kuruluyorsa her iki tarafın anlaşarak farklı bir sözleşme ile bu ilişkiyi sonlandırma hakkı mevcuttur. Bu hakkı kullanarak sözleşmeyi sona erdirme işlemine ikale bozma denilmekte olup bu amaçla yapılan sözleşmeye ise ikale sözleşmesi denir.

Continue Reading İkale Sözleşmesi Nedir?
ikale sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Continue Reading İkale Sözleşmesi

İş Akdinin Karşılıklı Sonlandırılması

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesinin de mümkündür.

Continue Reading İş Akdinin Karşılıklı Sonlandırılması
İkale Sözleşmesi Örneği

İkale Sözleşmesi Yaparken Dikkat!

İşveren ile işçi arasında imzalanan bir ikale sözleşmesi, Yargıtayın aradığı şartları taşımaması halinde geçersiz kabul edilmekte ve bu durumda da işveren aleyhine; işçinin işe iadesine, 4 aylık ücrete ve 4 – 8 aylık ücret tutarında tazminata hükmedilebilmektedir.

Continue Reading İkale Sözleşmesi Yaparken Dikkat!