İşe İade davası ve İşe Başlatmama

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

Continue Reading İşe İade davası ve İşe Başlatmama

Mobing Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Davacının iş yerinde aynı pozisyonda çalışanlardan farklı uygulamalara tabi tutulup, performans yetersizliğine sebebiyet vermek, yalnızlaştırıcı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunularak, savunma hakkı dahi gözetilmeksizin amacını aşar şekilde

Continue Reading Mobing Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Continue Reading İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İşe İade Kararlarının Uygulamasında Vergi Ve Sgk Primi Kesintisi

4857 Sayılı İş Kanunu 20. Madde uyarınca iş akdinin feshine itiraz ederek  dava açan işçilerin, açmış oldukları dava kabul edilir ve feshin geçersizliğine karar verilirse; İş Kanunu 21. Madde uyarınca, kararda işçi işe başlatılmaz ise ödenecek tazminat miktarı da belirtilir. 

Continue Reading İşe İade Kararlarının Uygulamasında Vergi Ve Sgk Primi Kesintisi

Türkiye’de Çalışan Yabancılarla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Hususlar

Bilindiği ve 4817 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelikte de belirtildiği gibi, yabancıların, Türkiye’de bir işverene ait işyerinde veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce ilgili mercilerden izin almaları gerekmektedir.

Continue Reading Türkiye’de Çalışan Yabancılarla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Hususlar

İş Akdinin Feshinde Uyulması Gereken Şekli Koşullar

İş Kanununun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur.

Continue Reading İş Akdinin Feshinde Uyulması Gereken Şekli Koşullar