İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası

İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası

İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından iş kazası bildirme süresi üç iş günüdür. Üç  iş günü içerisinde iş kazasını  bildirimi yapılmayan, iş kazaları için tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak idari para cezası alınmaktadır. İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası nedir?

Continue Reading İş kazasını geç ya da yanlış bildirme cezası
İş kazası geçiren çalışan işten hangi şartlarda ayrılabilir?

İş kazası geçiren çalışan işten hangi şartlarda ayrılabilir?

İş kazası geçiren işten ayrılabilir mi, iş kazası geçiren çalışan işten hangi şartlarda ayrılabilir? İş kazası geçiren çalışan, kıdem tazminatlarının ne olacağı ve ihbar süresini beklemeleri gerekip gerekmediği gibi konuların cevabını merak ediliyor.

Continue Reading İş kazası geçiren çalışan işten hangi şartlarda ayrılabilir?
İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı?

İş kazaları günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Bu konuda çalışanların ve işverenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. İşverenin, işyerinde, işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorunluluğu vardır. Peki, iş kazası geçiren işçi ne yapmalı?

Continue Reading İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı?
iş kazası

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş Kazası sayılan haller nelerdir? Her Kazanın iş kazası sayılması için çeşitli halleri sağlıyor olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde iş kazası; Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalının; iş kazası sayılan haller nelerdir?

Continue Reading İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?
İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması

İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması

İşyerinde  risklerin önlenmemesi durumunda iş kazaları meydana gelebiliyor. İş kazası geçiren personelin işten çıkarılması durumunda , personel  ne yapmalı? İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalılara ve geride kalan yakınlarına  sağladığı yardımlar söz konusu.

Continue Reading İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması