İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması

İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması

İşyerinde  risklerin önlenmemesi durumunda iş kazaları meydana gelebiliyor. İş kazası geçiren personelin işten çıkarılması durumunda , personel  ne yapmalı? İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalılara ve geride kalan yakınlarına  sağladığı yardımlar söz konusu.

İş Kazası Geçiren Personelin İşten Çıkarılması

Mevzuatta iş kazası geçiren işçinin işten çıkartılamayacağına ya da rapor süresi içinde işçinin işine son verilemeyeceğine ilişkin bir kural bulunmamaktadır. İşçinin işyerindeki kıdemi en az altı ay, işyerindeki işçi sayısı en az 30 ise, işçiyi işten çıkartmak isteyen işverenin geçerli bir neden göstermesi gerekir.

İş kazası geçiren işçi işten çıkarılabilir mi?

İş kazası geçiren bir işçi, eğer kusur kendisinde değilse bazı haklara sahiptir. Ancak aksine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almayan bir işçi de işveren tarafından işten çıkarılabilir. İş kanununun 24üncü maddesi, işçiye derhal işten ayrılma ve kıdem tazminatını talep etme imkanı verir.

İş kazası geçiren işçinin hakları neler?

İş kazası geçiren işçinin hakları neler? 4857 sayılı İş Kanunu 25’inci maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle son verilme durumunda, kıdem tazminatı ve iş sözleşmesinin sona erme nedeni 25’inci maddede sayılan diğer haller de değilse, ayrıca ihbar tazminatı için talepte bulunması (öncelikle zorunlu arabulucuya başvurması) mümkündür.

SGK’ya göre iş kazası nelerdir?

 • Sigortalının; İşyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay.
 • Bu bağlamda, örneğin iş yerinde düşüp kafasını vuran işçinin, hemen o anda değilse bile, sonradan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi iş kazası sonucu ölüm olarak değerlendirilir.

İş kazası sonrasında sağlanan yardımlar neler?

İş kazası sonrasında sağlanan yardımlar neler? İlk olarak, iş kazası sonrası hastaneye gidip rapor alan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Geçirdiği iş kazası nedeniyle sigortalı eğer hayatını kaybederse, geride kalan hak sahiplerine ölüm geliri bağlanıyor.

SGK hastalık sigortası çerçevesinde istirahat raporu alan sigortalılara üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası sonucu istirahat raporu alan sigortalıya raporun ilk gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

İşverenin emriyle gidilen yerde kaza geçilirse ne olacak?

İşverenin emriyle gidilen yerde kaza geçirilirse ne olacak? İşveren, personeli  işi dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu sürede yaşanan kaza da iş kazasıdır. Örneğin, işveren sigortalıyı “Elektrik faturasını bankaya yatır da gel” diyerek bankaya göndermişse ve sigortalıya karşıdan karşıya geçerken yolda araba çarpmışsa, bu durum da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazası olmayan vaka, iş kazası diye bildirilirse

İş kazası olmayan vaka, iş kazası diye bilinirse; SGK’ ya bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi için gerektiğinde SGK denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

 • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 585
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 258
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 262
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 393
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. İndirme Sayısı: 978