Gantt Şeması Nedir

Gantt Şeması Nedir?

Gantt Şeması Nedir? Gantt şeması nasıl kullanılır? Gantt şeması, diğer bir adıyla Gantt diyagramı  bir projedeki belirli görevlerin koordinasyonunda, planlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olan programın grafiksel bir gösterimini sağlar. 

Gantt Grafiği Nedir?

Gantt şeması, bir proje programının grafiksel bir tasviridir. Kaynakları, kilometre taşlarını, görevleri ve bağımlılıkları içeren bir projenin çeşitli öğelerinin başlangıç ​​ve bitiş tarihlerini gösteren bir tür çubuk grafiktir. Amerikalı bir makine mühendisi olan Henry Gantt, Gantt şemasını tasarladı.

Anahtar Yollar

Gantt şeması, bir projedeki belirli görevleri ve kaynakları planlamaya, yönetmeye ve izlemeye yardımcı olur.

Proje yönetiminde en yaygın kullanılan grafiktir.

Gantt grafikleri, çeşitli endüstrilerde ve barajlar, köprüler ve otoyollar inşa etme, yazılım geliştirme ve diğer mal ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi bir dizi proje için kullanılır.

Gantt Şemasını Anlama

Gantt , proje yönetiminde en yaygın kullanılan şemadır. Bu grafikler, bir projenin planlanmasında ve tamamlanması gereken görevlerin sırasının tanımlanmasında kullanışlıdır. Çoğu durumda, grafik yatay bir çubuk grafik olarak görüntülenir.

Farklı uzunluklardaki yatay çubuklar, her görev için görev dizilerini, süreyi ve başlangıç ​​ve bitiş tarihlerini içerebilen proje zaman çizelgesini temsil eder. Yatay çubuk, bir görevin ne kadarının tamamlanması gerektiğini de gösterir.

Çubuğun uzunluğu, bir görevin tamamlanması için gereken süre ile orantılıdır. Proje görevleri dikey eksende temsil edilir.

Gantt Grafiği, bir projedeki belirli görevleri ve kaynakları planlamaya, yönetmeye ve izlemeye yardımcı olur. Grafik, bir dönem boyunca planlanan ve tamamlanan işleri içeren proje zaman çizelgesini gösterir.

Gantt grafiği, proje yöneticilerine proje durumunu veya planlarını iletme konusunda yardımcı olur ve ayrıca projenin yolunda kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Gantt Şemasının Faydaları

Grafik, paralel olarak yürütülebilecek görevleri ve diğer görevler tamamlanana kadar başlatılamayan veya bitirilemeyen görevleri tanımlar. Gantt şeması, olası darboğazları tespit etmeye ve proje zaman çizelgesinin dışında bırakılmış olabilecek görevleri tanımlamaya yardımcı olabilir.

Grafik, görevin durma süresini veya projeyi geciktirmemesi gereken bir görevin tamamlanması için ek süreyi, gecikebilecek kritik olmayan etkinlikleri ve zamanında gerçekleştirilmesi gereken kritik etkinlikleri gösterir.

Gantt grafiği, her boyut ve türdeki projelerin yönetilmesinde kullanılabilir. Bu grafikler çeşitli endüstrilerde ve barajlar, köprüler ve otoyollar inşa etme, yazılım geliştirme ve diğer mal ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi bir dizi proje için kullanılmaktadır. Microsoft Visio, Project, SharePoint ve Excel gibi proje yönetimi araçları veya Gantto veya Matchware gibi özel yazılımlar Gantt grafiklerinin tasarlanmasına yardımcı olabilir.

Gantt Grafiği Örneği

Proje bir sunucuya yeni yazılım yüklemekle ilgiliyse, tamamlanması gereken proje görevleri araştırma yapmak, bir yazılım ürünü seçmek, yazılımı test etmek ve kurmaktır. Bir kilometre taşı, yazılımı seçmektir. Bu görevler, grafikte dikey çizgiler olarak görünür.

Bazı görevler bir önceki göreve bağlıdır. Yazılımın geliştirme ve test ortamlarında test edilmesi kritik bir faaliyettir. Görevin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, süresi ve kilometre taşları yatay çubuklar olarak görünür. Her görev için tamamlanan çalışma yüzdesi de yatay çubuklarda görüntülenir. • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 487
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 240
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 239
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 359
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. İndirme Sayısı: 947

One Reply to “Gantt Şeması Nedir?”

Comments are closed.