İhbar Tazminatı Hesaplama ve Bordrosu

10,00 KDV Dahil

Genellikle işverenin işçiyi haber vermeden işten çıkarması durumunda ödenen ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Açıklama

İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Herhangi bir sebep ile işine son verilen sigortalı işçilerin en merak ettikleri konuların başında ihbar tazminatı gelir. İhbar tazminatı, çalışana kanun tarafından tanınmış bir haktır. Çalışan ve işveren tarafından alınabilen ancak genellikle işverenin işçiyi haber vermeden işten çıkarması durumunda ödenen ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesi gereğince iş sözleşmeleri fesih edilmeden önce diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ihbar tazminatı ödenmesi zorunludur.

Performans, işçinin davranışları, işin işverenin veya iş yerinin gereklerine veya herhangi başka sebeple iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, sözleşmenin fesih edileceğini bu sürelere bağlı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bunun aksi durumunda ihbar tazminatı öder. Öte yandan iş sözleşmelerinin işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirtilen esaslar içerisinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmez. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshi durumunda yine aynı bildirim süreleri geçerli olup, haksız bir nedenden dolayı sözleşmenin feshi durumunda ise işverenin ihbar tazminatı hakkı doğabilir.


İhbar Tazminatı Nedir?

Öncelikle ihbar tazminatı nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesinde belirlenen sürelere uyulmaksızın sonlandırılması durumunda, sözleşmeyi sonlandıran tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu parasal tutara ihbar tazminatı denilmektedir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatının hesaplanması için esas alınacak süreler şu şekildedir.

  • 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
  • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
  • 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
  • 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. İş sözleşmesini kendi isteğiyle sona erdiren taraf, ihbar tazminatı isteyemez, Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti gibi ücretler, ihbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. İhbar tazminatından sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında her hangi bir yasal kesinti yapılmaz.

İhbar Tazminatının Kıdem Tazminatından Farkı Nedir?

Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece işveren tarafından işçiye yapılan bir ödeme değildir. Eğer işçi de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olduğu işyerinde, iş sözleşmesini herhangi bir haklı nedeni olmaksızın ve yukarıda sıralanan bildirim sürelerine uymaksızın feshederse işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

İhbar tazminatında gelir vergisi oranı nedir?

İşçinin fesih anında almış olduğu giydirilmiş brüt ücret üzerinden, Gelir vergisi ve Damga Vergisi kesildikten sonra ödenir. Giydirilmiş brüt ücrete işçinin yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da dahil edilir.

Gelir vergisi ve damga vergisi haricinde ihbar tazminatından başka kesinti yapılmaz.

İhbar tazminatı hesaplaması kolay olmasına nazaran uygulamada bazı hatalar yapılmaktadır. Bu hatalar giydirilmiş brüt ücretin içinde sosyal hakların eklenmemesi ve Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Yazılmayıp dikkate alınmamasıdır.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının yazılmaması ile hesaplanacak Gelir Vergisi sabit olarak %15 üzerinde hesaplanmaktadır. Oysaki aşağıda örneklerde de açıklayacağımız şekilde Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı bilgisi yazılırsa Matrah dilime girecek ve vergi hesaplaması fazla gerçekleşecektir.

Gizlilik Politikamız
Kullanım Şartları

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İhbar Tazminatı Hesaplama ve Bordrosu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir