sigma seviyesi

Sigma Seviyesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Milyon Fırsat Başına Kusur, her 1.000.000 fırsata tahmin edilen gerçek, gözlemlenen kusur sayısıdır. Ya Sigma Seviyesi Nedir?

Bu, “milyonda kusurlu parça” dan (kusurlu PPM) farklıdır, çünkü bir “parça”, kusurlu olmak için birden fazla “fırsata” sahip olabilir.

Sigma Seviyesi Nedir?

Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. 6 sigma seviyesine ulaşmanın literatürde anlamı: Bir milyonda sadece 3,4 kez bir hata yapıyorsunuz.

İşlemlerin sigma seviyelerinin belirlenmesi (bir sigma, altı sigma, vb.), Süreçten bağımsız olduğu için süreç performansının tüm organizasyonda karşılaştırılmasına olanak tanır.

Sigma, bir işlemin mükemmellikten ne kadar farklılık gösterdiğini, milyon birim başına kusur sayısına bağlı olarak ölçen istatistiksel bir terimdir.

Bir SigmaMilyon birim başına 690.000
İki SigmaMilyon birim başına 308.000
Üç SigmaMilyon birim başına 66.800
Dört SigmaMilyon birim başına 6.210
Beş SigmaMilyon birim başına 230
Altı Sigma Milyon birim başına 3.4
Sigma Seviyesi Nedir?

Kontrol limitleri ve işlem yetenekleri formüllerinde sigma, ölçülen örneklerin ortalama değerden sapmalarının karelerinden hesaplanan Standart Sapmanın simgesidir (veya bazen “sihirli” sayılar kullanan diğer yöntemlerle). Normal olarak dağıtılan bir çıktı için,% 99,7’nin +/- (3 x sigma) seviyeleri arasına düşmesi beklenir.

DPMO’nun Değeri

Hem “Kusurlu PPM” hem de DPMO, bir sürecin etkililiğinin göstergeleridir.

DPMO’nun kullanılması, “hangi sürecin en çok iyileştirmeye ihtiyaç duyduğuna” karar vermede yardımcı olur. Bu önemlidir çünkü hiçbir organizasyon her şeyi anında iyileştirmek için yeterli kaynağa sahip değildir.

One Reply to “Sigma Seviyesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?”

  1. Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. 6 sigma seviyesine ulaşmanın literatürde anlamı: Bir milyonda sadece 3,4 kez bir hata yapıyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir