kıdem tazminatı nasıl alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı nasıl alınır? İşten kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir? Çalışanın aklını karıştıran sorular için cevap…

Continue Reading Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur

İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? Disiplin Cezası Nedir?

İşyerinde çalışanlara huzurlu ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için, İşyeri disiplin kurulu kimlerden oluşur? İş yeri disiplin yönetmeliği düzenlenirken iş kanunu göz önünde bulundurulmalıdır

Continue Reading İşyeri Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? Disiplin Cezası Nedir?
ücret kesme cezası

Ücret Kesme Cezası Nedir?

İş hayatında birçok kişinin karşılaştığı  ücret kesme cezası, çalışan birçok kişinin yaşadığı bir durumdur. Peki ücret kesme cezası nedir? Ücret kesme cezasına ilişkin 4857 sayılı İş Kanununun “Ücret Kesme Cezası” başlıklı 38. maddesinde düzenlenmiştir. “Disiplin cezasının hukuki dayanağının nihayette hizmet akdinden doğan işverenin yönetim hakkı/yetkisi mi?” yoksa başka bir şey mi olduğu tartışılabilir.

Continue Reading Ücret Kesme Cezası Nedir?
Uyarı Cezası

Uyarı Cezası Ne Demek?

İşveren, işyeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan durumlarda ikaz etmek durumunda kalabilir. İşyerinde gerçekleşen bazı tatsız olaylar, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı, hatta işvereni haklı fesih yapmaya kadar götüren süreçler de dâhil olmak üzere, sık sık bu ihtarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uyarı cezası ne  demek? Ayrıntılar yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Continue Reading Uyarı Cezası Ne Demek?
Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim

Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Covid19 Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim, sorusu son günlerden sıkça sorulan soruluyor? Pandemi dolayısıyla iş yerlerinde uzun süreli kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulanması, işçi – işveren ilişkilerini olumsuz etkiledi. Kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmak isteyenlerin sayısı arttı. İşverence yapılan eşit davranma ilkesine aykırı uygulamalar da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturuyor.

Continue Reading Pandemide Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?
iş kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri

İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı  İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir.

Continue Reading 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili Hükümleri