Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması

Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması ve Yaptığı İşe Devam Edememesi

“4857 İş Kanunu 24/1-a maddesinde iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu maddeye göre işçi tarafından akdin haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için tehlikenin işten kaynaklanması ve tehlikenin işçinin yaşamı veya sağlığına yönelik olmalıdır. Tehlike işçinin işe devamı halinde cismani zarara uğrama hatta ölme olasılığıdır. Ancak bu sonuç kuvvetle beklenebilir olmalıdır. Beklenebilirlikten amaç işin niteliğinden doğacak objektif sonuçtur.

Continue Reading Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması ve Yaptığı İşe Devam Edememesi