Analık Halinde İzin Süreleri

Analık Halinde İzin Süreleri

Kadın işçilerin doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelikte bu süre 2 hafta uzar. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doğumdan önceki 3 hafta çalışılabilri ve bu süre doğum sonrası süreye eklenir.

Continue Reading Analık Halinde İzin Süreleri
İşçiler Kavga Ederse

İşçiler Kavga Ederse

“Nitekim olaya istinaden işyerinde yapılan soruşturmada dinlenen tanıklardan biri davacı ile iş yerinin diğer çalışanı arasında tartışma yaşandığı ardından davacının diğer çalışana yumruk atarak dudağını kanattığını bildirmiş, aynı şekilde duruşmadaki beyanında da ilk hamlenin davacıdan geldiğini beyan etmiştir. Başka bir tanık ise ifadesinde, davacı ile diğer çalışan arasında itiş kakış olduğunu ancak zamanında müdahale ederek ayırdıklarını ifade etmiştir.

Continue Reading İşçiler Kavga Ederse
aylık

SGK Ölüm Aylığı ve Diğer Aylıkların Birleşmesi

Ölüm aylığının başka gelir ve aylıklarla birleşmesi iki şeklide olur. Ya hak sahiplerine hem gelir, hem aylık bağlanması durumu söz konusu olur, ya da hak sahipleri iki ayrı kişiden gelir veya aylık almaya hak kazanır.

Continue Reading SGK Ölüm Aylığı ve Diğer Aylıkların Birleşmesi
tazminat hakkı

İşçinin Eğitim Toplantısına Katılması Fazla Çalışma Sayılmadı

Davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik ve bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir fayda sağlamamıştır. Bu nedenle davacının bilgi ve performansını arttırma amacıyla yapılan bu tür toplantılarda geçen sürenin, fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi.

Continue Reading İşçinin Eğitim Toplantısına Katılması Fazla Çalışma Sayılmadı
Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması

Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması ve Yaptığı İşe Devam Edememesi

“4857 İş Kanunu 24/1-a maddesinde iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu maddeye göre işçi tarafından akdin haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için tehlikenin işten kaynaklanması ve tehlikenin işçinin yaşamı veya sağlığına yönelik olmalıdır. Tehlike işçinin işe devamı halinde cismani zarara uğrama hatta ölme olasılığıdır. Ancak bu sonuç kuvvetle beklenebilir olmalıdır. Beklenebilirlikten amaç işin niteliğinden doğacak objektif sonuçtur.

Continue Reading Çalışırken İşçinin Sağlığının Bozulması ve Yaptığı İşe Devam Edememesi